Views
2 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n158 N Reproduktory Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? ❑ ❑ ❑ ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu. Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte ich ešte raz. Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou tlačidla VOL-. Stláčaním tlačidla VOL+ nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počuť zvuk. Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows. Čo robiť, ak nefungujú externé reproduktory? ❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? (str. 158). ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitosť je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo počuť zvuk. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté. ❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi.

Odstraňovanie porúch > Dotykový panel n159 N Dotykový panel Čo robiť, ak dotykový panel nefunguje? ❑ Je možné, že ste pred pripojením myši k počítaču deaktivovali dotykový panel. Pozrite si časť Používanie dotykového panelu (str. 30). ❑ Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš. ❑ Ak sa ukazovateľ prestane hýbať počas používania softvérovej aplikácie, stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno aplikácie. ❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves s logom systému Windows a potom niekoľkokrát kláves ,. Pomocou klávesu M alebo m vyberte možnosť Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. ❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou tlačidiel m a , vyberte šípku vedľa tlačidla Vypnúť a potom pomocou klávesu M alebo m vyberte možnosť Reštartovať. Stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. ❑ Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Ak počítač vypnete pomocou vypínača napájania, môžete prísť o neuložené údaje.