Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Pred použitím >

Pred použitím > Ergonomické zretele n 8 N ❑ ❑ ❑ Pozorovací uhol displeja počítača – pomocou funkcie naklonenia nájdite najlepšiu polohu displeja. Namáhanie zraku a únava svalov sa dá znížiť nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja. Osvetlenie – vyberte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie, aby ste sa vyhli žiariacim škvrnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnosť práce. Umiestnenie externého displeja – pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodlnej pozorovacej vzdialenosti. Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom bola obrazovka na úrovni očí alebo mierne pod ich úrovňou.

Začíname > n 9 N Začíname Táto kapitola popisuje, ako začať používať váš počítač VAIO. ❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (str. 10) ❑ Informácie o indikátoroch (str. 16) ❑ Pripojenie napájacieho zdroja (str. 17) ❑ Používanie batérie (str. 18) ❑ Bezpečné vypnutie počítača (str. 26) ❑ Aktualizácia počítača (str. 27)