Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 56 N Komunikácia bez prístupového bodu (Ad-hoc) Sieť ad-hoc je sieťou LAN tvorenou iba samotnými bezdrôtovými zariadeniami bez ďalšieho centrálneho radiča alebo prístupového bodu. Každé zariadenie komunikuje priamo s ostatnými zariadeniami v sieti. Sieť ad-hoc môžete jednoducho vytvoriť doma.

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 57 N Ako komunikovať bez prístupového bodu (Ad-hoc) ! V sieťach ad-hoc nie sú k dispozícii norma IEEE 802.11a (v pásme 5 GHz) a návrh normy IEEE 802.11n (v pásme 2,4 GHz alebo 5 GHz). 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 V okne VAIO Smart Network kliknite na tlačidlo vedľa požadovanej možnosti bezdrôtovej komunikácie alebo nad ňou. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS. 3 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 4 Kliknite na možnosť Zobrazenie stavu siete a sieťových úloh pod položkou Sieť a Internet. 5 Kliknite na možnosť Vytvoriť pripojenie alebo sieť na ľavej ploche. Zobrazí sa okno Vytvoriť pripojenie alebo sieť. 6 Zvoľte možnosť na špecifikovanie nastavení siete ad-hoc a kliknite na tlačidlo Ďalej. 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.