Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Internet n136 N Internet Čo robiť, ak nefunguje modem? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je telefónny kábel správne zapojený do zásuvky modemu na vašom počítači a do telefónnej zásuvky na stene. Skontrolujte, či telefónny kábel funguje. Kábel zapojte do bežného telefónu a skontrolujte, či počuť oznamovací tón. Skontrolujte, či program vytáča správne telefónne číslo. Skontrolujte, či softvér, ktorý používate, je kompatibilný s vaším modemom. (Všetky predinštalované programy spoločnosti Sony sú kompatibilné.) Skontrolujte, či je modem jediné zariadenie pripojené k vašej telefónnej linke. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Možnosti telefónu a modemu. 4 Skontrolujte, či je váš modem uvedený na karte Modemy. 5 Na karte Pravidlá vytáčania skontrolujte, či sú informácie o polohe správne.

Odstraňovanie porúch > Internet n137 N Prečo je pripojenie modemom pomalé? Počítač je vybavený modemom kompatibilným so štandardom V.92/V.90. Rýchlosť pripojenia modemom môžu ovplyvniť mnohé faktory vrátane rušenia na telefónnej linke alebo kompatibility s telefónnymi zariadeniami ako napr. faxovými prístrojmi alebo inými modemami. Ak si myslíte, že váš modem sa nepripája správne k iným modemom PC, faxovým prístrojom alebo vášmu poskytovateľovi pripojenia na Internet, vykonajte nasledujúce kroky: ❑ Požiadajte vašu telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala, či na vašej telefónnej linke nie je nejaké rušenie. ❑ ❑ ❑ Ak váš problém súvisí s faxovaním, skontrolujte, či nie je problém s faxovým prístrojom, ktorý voláte, a či je kompatibilný s faxovými modemami. Ak máte problém s pripojením k vášmu poskytovateľovi pripojenia na Internet, skontrolujte, či váš poskytovateľ nemá technické problémy. Ak máte druhú telefónnu linku, skúste modem pripojiť na túto linku.