Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Använda programvaran

Använda programvaran Installera ”PMB (Picture Motion Browser)” och ”Music Transfer” (Windows) 1 Slå på datorn och sätt i CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten. Fönstret med installationsmenyn visas. • Visas det inte dubbelklickar du på [Dator] (eller [Den här datorn] i Windows XP) t (SONYPMB). • Om guiden Automatisk uppspelning visas väljer du ”Kör Install.exe” och följer anvisningarna som visas på skärmen för att fortsätta med installationen. 2 Klicka på [Installera]. Fönstret ”Choose Setup Language” visas. 3 Välj önskat språk och fortsätt sedan till nästa skärmbild. Fönstret ”License Agreement” visas. 4 Läs noggrant igenom avtalet, klicka på alternativknappen ( t ) för att acceptera villkoren i avtalet och klicka därefter på [Nästa]. 5 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. • Anslut kameran till datorn under installationsförfarandet (sidan 112). • När det visas ett meddelande om att datorn behöver startas om startar du om datorn enligt anvisningarna på skärmen. • Beroende på datorns systemmiljö är det möjligt att DirectX redan är installerat. 6 Ta bort CD-ROM-skivan när installationen har slutförts. 7 Starta programmet. • För att starta ”PMB”, klickar du på (PMB) på skrivbordet. För mer information om användningsmetod, se ”PMB” supportsida (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (endast engelska) eller klicka på (PMB-hjälp). • Välj [Start] t [Alla program] t (PMB) för att starta ”PMB” från Start-menyn. • Om ”PMB” redan finns installerat på din dator, kan du genom att installera ”PMB” från CD-ROMskivan (medföljer) kan du starta alla program från ”PMB Launcher”. För att starta ”PMB Launcher”, dubbelklickar du på (PMB Launcher) på skrivbordet. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Logga in som administratör. • När du startat ”PMB” för första gången, visas ett bekräftelsemeddelande från informationsverktyget på skärmen. Välj [Start]. 110 SE

Installera ”Music Transfer” (Macintosh) 1 Slå på Macintosh-datorn och sätt i CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten. 2 Dubbelklicka på (SONYPMB). 3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg] i mappen [Mac]. Installationen av programvaran startar. Obs! • ”PMB” är inte kompatibel med Macintosh-datorer. • Innan du installerar ”Music Transfer” stänger du alla program som eventuellt är startade. • För att installera programvaran måste du logga in som administratör. zIntroduktion till ”PMB” • Med ”PMB” kan du importera bilder som tagits med kameran för visning på en dator. Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn och klicka på [Importera]. • Bilder på en dator kan exporteras till ett minneskort och visas på kameran. Upprätta en USBanslutning mellan kameran och din dator och klicka på [Exportera] t [Enkel export (PC-synk)] i menyn [Hantera] och klicka på [Exportera]. • Du kan spara och skriva ut bilder per datum. • Du kan visa bilder som lagrats på en dator per tagningsdatum i en kalendervisning. • Du kan korrigera (Rödögereducering osv.) stillbilder och ändra tagningsdatum och -tid. • Du kan skapa skivor med CD- eller DVD-skivbrännare. • Du kan ladda upp bilder till mediatjänster. (Internetanslutning krävs). • Mer information hittar du under (PMB-hjälp). zIntroduktion till ”Music Transfer” Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Med ”Music Transfer” kan du byta ut musikfilerna som finns i kamerans fabriksinställningar mot dina favoritlåtar samt radera och lägga till musikfiler. Du kan också återställa låtarna som fanns i kamerans fabriksinställningar. Följande låttyper kan importeras med hjälp av ”Music Transfer”. – MP3-filer som finns på datorns hårddisk – Musik-CD-låtar – Musik som redan sparats på kameran • Innan du startar ”Music Transfer”, utför du MENU t (Inställningar) t [Huvudinställningar] t [Ladda ner musik] och ansluter kameran till en dator. Läs hjälpfilen i ”Music Transfer” för detaljerad information. 111 SE