Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Leendeavkänning När

Leendeavkänning När kameran identifierar ett leende avfyras slutaren automatiskt. 1 Tryck på (Leende) på kontrollknappen. 2 Vänta tills ett leende identifieras. När leendet överskrider b-punkten på indikatorn tar kameran bilder automatiskt. Om du trycker ned avtryckaren under leendeavkänning tar kameran bilden och återgår sedan till leendeavkänningsläget. 3 När du vill sluta ta bilder trycker du på (Leende) igen. Obs! • Bildtagningen med leendeavkänning avslutas automatiskt när minneskortet eller internminnet blir fullt. • Leenden identifieras eventuellt inte korrekt beroende på förhållandena. • Du kan inte använda den digitala zoomfunktionen. • Om du väljer Panorering eller Filmläge, kan du inte välja funktionen Leendeavkänning. zTips för att lättare fånga leenden Ansiktsavkänningsram Indikator för leendeavkänningens känslighet 1 Dölj inte ögonen bakom solglasögon. Dölj inte ansiktet med en hatt, mask, solglasögon osv. 2 Placera ansiktet framför kameran och i så jämn höjd som möjligt. Le så att ögonen smalnar. 3 Le tydligt med öppen mun. Det är lättare att registrera leendet när tänderna visas. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister • Avtryckaren trycks ned automatiskt när en leende person identifieras. • Du kan välja vilket motiv som ska ha prioritet för leendeavkänning med [Ansiktsavkänning]. Om du vill ställa in leendeavkänning för ett annat ansikte ändar du prioriteten med z på kontrollknappen (sid. 64). • Om ett leende inte identifieras ställer du in [Känsl. för leendeavkänning] i inställningsmenyn. 36 SE

Självutlösare 1 Tryck på (Självutlösare) på kontrollknappen. 2 Välj ett läge med kontrollknappen. Obs! (Av) Självutlösaren används inte. (10 s) Självutlösaren ställs in på 10 sekunders fördröjning. När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras. För att ångra valet trycker du på igen. (2 s) Självutlösaren ställs in på 2 sekunders fördröjning. (Självporträtt En person) (Självporträtt Två personer) Ställ in självutlösaren på [Självporträtt]. När kameran identifierar angivet antal ansikten hörs ett ljud och bilden tas efter 2 sekunder. Flytta inte kameran när detta sker. • I läget Enkel tagning kan du endast välja [10 s] eller [Av]. • I Filmläget går det inte att välja [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. • Självutlösaren fungerar inte när du fotograferar i läget Panorering. zAutomatiskt tagning med Självporträtt-timer Rikta objektivet mot dig själv så att ditt ansikte avspeglas på LCD-skärmen. Kameran identifierar motiven och därefter tas bilden. Kameran bestämmer optimal komposition och förhindrar att inte hela ansiktet kommer med på LCD-skärmen. • Du kan också ta en bild genom att trycka ned avtryckaren medan denna funktion pågår. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Fortsättning r 37 SE