Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Radera Låter dig

Radera Låter dig markera bilder som du inte längre vill ha för radering. Du kan också radera bilder med MENU-knappen (sid. 74). 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 -knapp (Radera) t önskat läge t z på kontrollknappen Alla bilder i datumområdet Alla i mappen Flera bilder Denna bild Avsluta Raderar alla bilder för datumintervallet, vald mapp samtidigt. Tryck på [OK] t z efter steg 2. Här kan du även markera och radera flera bilder. Gör som följer efter steg 2. 1Markera en bild och tryck sedan på z. Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska raderas. Markera en bild med igen om du vill ta bort . 2MENU t [OK] t z Raderar bilden som visas i enbildsläget. Avbryter raderingen. Obs! • I läget Enkel visning kan du endast radera den bild som visas. • När det interna minnet används för att lagra bilder ställs Visningssätt in på [Mappvisning]. zDu kan växla mellan index- och enbildsläget när du markerar bilder Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Tryck på -knappen (T) på W/T-knappen (zoom) i indexläget för att återgå till enbildsläget och tryck på -knappen (Index) (W) i enbildsläget för att återgå till indexläget. • Du kan även växla mellan index- och enbildsläge i [Skydda], [DPOF] eller [Utskrift]. 42 SE

Visa filmer 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Välj en film med kontrollknappen. 3 Tryck på z. Filmuppspelningen startas. Kontrollknapp z B b V Obs! • Du kanske inte kan spela upp bilder som tagits med andra kameror. zOm filmvisningsskärmen Uppspelningsfunktion Spela upp/Paus Snabbspolning framåt Snabbspolning bakåt Visar volymkontrollskärmen. • Justera volymen med v/V på kontrollknappen, tryck därefter på z. Välj bilden som du vill visa med b/B på kontrollknappen och tryck sedan på z. Uppspelningsstapeln visas och du kan kontrollera en films uppspelningsposition. , eller visas på filmvisningsskärmen. Ikonen som visas kan variera beroende på bildens storlek och kvalitet. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Uppspelningsstapel 43 SE