Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

MENU/ Sökinställningar

MENU/ Sökinställningar Initialisera Återställer alla inställningar till standardinställningarna. Även om du kör den här funktionen ligger alla bilderna kvar. 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Initialisera] t [OK] t z på kontrollknappen Obs! • Se till att inte stänga av kameran under initialisering. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 90 SE

COMPONENT Väljer typen av videosignal som matas ut från SD och HD(1080i) när du ansluter kameran till en TV med en HD-adapterkabel (säljs separat), beroende på ansluten TV. Använd en Type3-kompatibel HD-adapterkabel (säljs separat). 1 MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [COMPONENT] t med önskat läge t z på kontrollknappen HD(1080i) SD Välj det här alternativet för att ansluta kameran till en HD-TV (High Definition-TV) som hanterar 1080i. Välj det här alternativet om du vill ansluta kameran till en TV som inte är kompatibel med en HD-signal (1080i). Obs! • Vid filmtagning med kameran ansluten till en TV med en HD-adapterkabel (säljs separat) visas inte bilden som tas på TV:n. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 91 SE