Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Panorering Låter dig

Panorering Låter dig skapa en panoramabild från sammansatta bilder. DSC-W380/W390: 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering). DSC-W350/W350D/W360: 1 Ställ in lägesbrytaren på (Panorering). Gör som följer efter steg 1. 2 Rikta kameran mot ena sidan av motivet och trycker därefter ner avtryckaren helt. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar 3 Panorera kameran mot andra sidan genom att följa guidelinjen på LCD-skärmen. Guidelinje Den här delen tas inte Sakregister Obs! • Om du inte kan panorera kameran över hela motivet på den angivna tiden visas ett grått område i den sammansatta bilden. Om det händer flyttar du kameran snabbare så att du spelar in en komplett panoramabild. • Eftersom flera bilder sammanfogas blir de sammanfogade delarna inte jämna. • Panoramabilder kan bli oskarpa eller inte bli lyckade när ljuset är svagt. • Under belysning som blinkar, som t.ex. ljusrör, kan ljusstyrkan eller färgen i den sammansatta bilden variera. • Om hela panoramavinkeln och den vinkel du låste exponering och fokus med AE/AF-lås omfattar stora variationer i ljusstyrka, färg och fokus kommer panoramabilden inte att bli lyckad. Om det inträffar ändrar du låsningsvinkel och tar bilden igen. • Panorering är inte lämplig i följande situationer: – Rörliga motiv – Motiv som är för nära kameran – Bild med ett återkommande mönster, som t.ex. kakelplattor och bilder med lite kontrast som t.ex. himmel, strand eller gräsmatta. – Bilder med konstant förändring som t.ex. vågor eller vattenfall – Bilder med solen eller elektriska lampor m.m. som är mycket ljusare än omgivningen • Du kan inte skapa panoramabilder i följande situationer: – Om du panorerar kameran för långsamt eller för snabbt – För mycket kameraskakningar Fortsättning r 28 SE

zÄndra tagningsriktning eller bildstorlek för en panoramabild Tagningsriktning: Bildstorlek: zTips för panoramabilder MENU t [Tagningsriktning] t välj [Åt höger], [Åt vänster], [Uppåt] och [Nedåt] t z MENU t [Bildstorlek] t välj [Standard] eller [Brett] t z Panorera kameran i en båge med en konstant hastighet och i samma riktning som indikationen på LCD-skärmen. Panorering passar bättre för orörliga motiv än för rörliga motiv. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Vertikal riktning Så kort radie som möjligt Horisontell riktning • Fastställ scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs så att du kan låsa exponering och vitbalans. • Justera bildkompositionen så att den del av bilden med mest variation befinner sig i mitten av bilden. Sakregister zUppspelning av rullande panoramabilder Du kan rulla panoramabilder genom att trycka på z på kontrollknappen när panoramabilder visas. Tryck på W-knappen (zoom) för att visa hela bilden igen. Funktionsknapp z b/B/v/V W Beskrivning Spelar upp rullande bilder/stoppar Rullar bilder Visar hela bilden Visar hela panoramabilden • Panoramabilder spelas upp med den medföljande programvaran ”PMB” (sid. 110). • Panoramabilder som tagits med andra kameror kan eventuellt inte rullas på rätt sätt. 29 SE