Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Intelligent

Intelligent autojustering Gör att du kan ta stillbilder med automatisk inställning. DSC-W380/W390: 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering). 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. DSC-W350/W350D/W360: 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). 2 MENU t (Inspelningssätt) t (Intelligent autojustering) t z på kontrollknappen 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Obs! • Blixtläget är inställt på [Auto] eller [Av]. zOm scenigenkänning Scenigenkänning används i läget Intelligent autojustering. Med den här funktionen kan kameran automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden. Scenigenkänningsikon och -guide Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Kameran känner igen (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro) eller (Porträtt), och visar en ikon på LCD-skärmen när scenen känns igen. För mer information, se sidan 61. Fortsättning r 22 SE

MENU/ Sökinställningar zTa stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på • Det kortaste fotograferingsavståndet är ungefär 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W350D/W360) (från objektivet). • När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och ingen ljudsignal hörs. Komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen (sid. 58). Det kan vara svårt att fokusera i följande situationer: – När det är mörkt och motivet är långt bort. – När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig. – När motivet är bakom glas. – När motivet rör sig snabbt. – När det finns reflekterande ljus eller blänkande ytor. – När motivet är i motljus eller om det finns ett blinkande ljus. Innehållsförteckning Sökfunktion Sakregister 23 SE