Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

DSC-W350/W350D/W360 J Hake för handlovsrem* K -knapp (uppspelning) (39) L -knapp (radera) (42) M MENU-knapp (9) N Kontrollknapp Meny på: v/V/b/B/z Meny av:DISP/ / / O Högtalare P Stativfäste Q Batteri-/minneskortslock R Minneskortsfack S Aktivitetslampa T Multikontakt U Batterifack V Batteriutmatningsknapp * Använda handlovsremmen Handlovsremmen monteras på kameran redan på fabriken. Stick in din hand genom öglan, så förhindrar du skador på kameran som kan uppstå om du tappar den. Hake Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister A ON/OFF-knapp (strömbrytare) B Avtryckare C Blixt D Självutlösarlampa/ Leendeavkänningslampa/AF-lampa E Objektiv F Mikrofon G LCD-skärm H För bildtagning: W/T-knappen (zoom) (33) För visning: -knapp (uppspelningszoom)/ -knapp (Index) (40, 41) I Lägesomkopplare (20) 16 SE

Lista över ikoner som visas på skärmen Ikoner visas på skärmen för att ange kamerans status. Du kan ändra skärmvisningen med DISP (Skärminställningar) på kontrollknappen. När du tar stillbilder • Indikatorerna är begränsade till läget Enkel tagning. När du spelar in film Vid uppspelning A Teckenfönster Betydelse Indikator för återstående batteritid Varning för svagt batteri Bildstorlek Scenval • visas endast för DSC- W380/W390. • visas endast på DSC- W350/W360/W380/W390. Tagningsläge (Intelligent autojustering/Autoprogram/ Panorering) Filminspelningsläge • visas endast på DSC- W350/W360/W380/W390. Scenigenkänningsikon Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Vitbalans • / visas endast på DSC- W350/W360/W380/W390. Mätmetod Vibrationsvarning Scenigenkänning Burst-inställningar DRO Indikator för leendeavkänningens känslighet Fortsättning r 17 SE