Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Att notera om

Att notera om användning av ”Memory Stick Duo”-adaptern (säljs separat) • Om du vill använda ett ”Memory Stick Duo” med en ”Memory Stick”-kompatibel enhet måste du placera ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter. Om du sätter i ett ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att använda en ”Memory Stick Duo”-adapter, kan det hända att du inte kan få ut det ur enheten igen. • När du sätter in ett ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter måste du vända ”Memory Stick Duo” rätt och sedan föra in det så långt det går. Om du sätter in det fel finns det risk för funktionsstörningar. • När du använder ett ”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en ”Memory Stick”- kompatibel enhet, ska du se till att du sätter i ”Memory Stick Duo”-adaptern rättvänd. Tänk på att felaktig användning kan leda till skador på utrustningen. • Sätt aldrig i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en ”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att den har ett ”Memory Stick Duo” isatt. Det kan leda till funktionsstörningar i enheten. Att notera om användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat) • Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” med den här kameran måste du sätta in ”Memory Stick Micro” i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en ”M2”-adapter i Duo-storlek, kan det hända att du inte kan få ut det ur kameran igen. • Lämna aldrig ett ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 132 SE

Batteri Om laddning av batteriet Vi rekommenderar att du laddar batteriet i lämplig omgivande temperatur på mellan 10 °C till 30 °C. Batteriet kan eventuellt inte laddas upp effektivt i temperaturer som ligger utanför detta område. Använda batteriet effektivt • Batteriets prestanda sjunker i kyla. Det innebär att batteriets driftstid är kortare i kyla. Så här kan du göra för att batteriet ska räcka längre: – Förvara batteriet i en innerficka, där det kan värmas upp av kroppsvärmen, och sätt in det i kameran alldeles innan du börjar fotografera. • Batteriet tar slut fortare om du använder blixt eller zoomar ofta. • Du bör ta med dig extrabatterier så att de räcker två till tre gånger längre än den tid som du har planerat att använda kameran. Dessutom bör du ta några provbilder innan du tar de verkliga bilderna. • Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte vattentätt. • Låt inte batteriet ligga där det kan bli extremt varmt, t.ex. i en bil eller direkt i solen. • Om batteriets poler är smutsiga kanske du inte kan starta kameran, eller så kan inte batteriet laddas upp ordentligt. Om så är fallet torkar du av dammet försiktigt med en mjuk trasa för att rengöra batteriet. Så här förvarar du batteriet • Ladda ur batteriet helt innan innan du förvarar och lagrar det på en sval och torr plats. För att bibehålla batteriets funktion, laddar du upp det helt och laddar därefter ur det i kameran minst en gång per år vid förvaring. • Du tömmer batteriet genom att låta kameran stå i läget bildspel tills strömmen tar slut och kameran stängs av. • För att slippa beläggningar på batteriets kontakter, kortslutning osv., bör du lägga batteriet i en plastpåse för att undvika metall när du bär med dig eller förvarar det. Om batteriets livslängd • Batteriet har en begränsad livslängd. Batterikapaciteten minskar med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan uppladdningarna märkbart minskar, är det troligtvis dags att byta ut det mot ett nytt. • Ett batteris livslängd bestäms av hur det förvaras och under vilka förhållanden och i vilka miljöer du använder det. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Kompatibelt batteri • NP-BN1 (medföljer) kan endast användas med N-typkompatibla Cyber-shot-modeller. 133 SE