Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Enkelt läge (endast

Enkelt läge (endast DSC-W350/ W350D/W360) När du visar stillbilder ökar textstorleken och indikatorerna blir lättare att se (Enkel visning). 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Enkelt läge) t [OK] t z på kontrollknappen Obs! • Batterikraften försvinner snabbare eftersom ljusstyrkan på skärmen ökar automatiskt. • Fotograferingsläget ändras också till [Enkelt läge]. zOm läget för Enkel visning Endast funktionen för radering är tillgänglig i Enkelt läge. -knapp (radera) Du kan radera bilden som visas. Välj [OK] t z. MENU-knapp Du kan radera den bild som visas med [1 bild] och radera alla bilder för valt datumintervall eller på interminnet (om valt) med [Alla]. Välj [Avsluta det enkla läget] t [OK] för att avsluta Enkelt läge. • [Visningssätt] är inställt på [Datumvisning] när ett minneskort används. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 68 SE

Bildspel Bilder spelas automatiskt upp i ordningsföljd. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t (Bildspel) t önskat bildspel t z på kontrollknappen (Kontinuerlig uppsp.) (Bildspel med musik) Kontinuerlig uppsp. Spelar upp alla bilder i följd. Spelar upp stillbilder tillsammans med effekter och musik. 1 Välj den bild du vill spela upp med kontrollknappen. 2 MENU t (Bildspel) t [Kontinuerlig uppsp.] t z Kontrollknapp z v V b B Uppspelningsfunktion Paus Ställer in visningsinställningar. Visar volymkontrollskärmen. • Justera volymen med v/V på kontrollknappen, tryck därefter på z. Går till föregående bild Går till nästa bild Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister zVisa panoramabilder vid kontinuerlig uppspelning Hela panoramabilden visas i 3 sekunder. Du kan rulla en panoramabild genom att trycka på z. Tryck en gång till på z medan du rullar bilden, så återgår skärmen till att visa hela panoramabilden. 69 SE