Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 3: Rapportformat

Du kan inte ta med följande element i en mall:

• underrapporter

• beräknade dataelement som sparas i katalogen

• filtervillkor som sparas i katalogen

• alla ledtexter (plocklist- och inmatningsledtexter), oavsett om de är

sparade i katalogen

Med mallar

• kan du öka produktiviteten för användarna eftersom designarbetet

redan är gjort

• kan en standardiserad rapportering lättare uppnås genom att

fördefinierad formatering används

• kan användare skapa avancerade rapporter som de annars inte skulle

kunna

Information om hur du använder mallar för att skapa rapporter finns i

hjälpen i Impromptu. På fliken Index skriver du:

• skapa, rapporter med mallar

Vad är platshållare?

I mallar används platshållare i stället för de dataelement som ska visas i

rapporten. En adressetikettmall kan t ex innehålla platshållare för namn

och adress. Detta gör det enklare för dem som använder mallen att

färdigställa rapporten.

Du kan gruppera och sortera platshållare i en mall precis som

dataelement i en rapport.

Platshållare är dataoberoende och gör att du kan tilldela enskilda

dataelement till varje platshållare. Det är därför praktiskt att utnyttja

platshållare när du använder en mall för att skapa olika rapporter som är

baserade på data från olika kataloger.

Platshållare kan acceptera alla typer av dataelement. Platshållare kan

definieras som

• ingen specifik typ

• numerisk

• tecken

• datum

• tid

• datum/tid

• intervall

• textmassa

• obligatorisk (måste fyllas i) eller valfri

• att acceptera endast ett dataelement, eller ett eller flera dataelement

100 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines