Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Eftersom parenteser beräknas före andra operatorer, kommer uttrycket

inom parentes att utvärderas först och alla produkter med ett

produktpris under 80 kr och en vinstmarginal som är mindre än eller lika

med 40 kr hämtas. Därefter kontrolleras dessa produkter så att de som är

från GO Sport-produkter hittas.

Information om i vilken ordning operatorer beräknas finns i

Rangordning på sidan 265.

Det finns ofta fler än ett sätt att filtrera data som ger samma resultat.

Beroende på hur filteruttrycken bearbetas i databasen kan dock en

metod vara effektivare än en annan.

38 Avancerade Impromptu-rapporter

— ◆ —

— Exempel på filteruttryck med operatorn I —

Anta att du endast vill hämta rader för tre produktserier:

Återvinningsprodukter, Sportutrustning och Ryggsäckar. Du definierar då

det här filtret:

Produktserie = "Återvinningsprodukter" ELLER Produktserie =

"Sportutrustning" ELLER Produktserie = "Ryggsäckar"

Eftersom värdena i exemplet kommer från samma datakolumn kan du

använda operatorn I för att uppnå samma resultat:

Produktserie I ("Återvinningsprodukter", "Sportutrustning",

"Ryggsäckar")

— ◆ —

Ta bort, upphäva och återställa ett filter

Du kan permanent ta bort, temporärt upphäva eller återställa filter i en

rapport.

Så här gör du

1. Klicka på Fråga på Rapport-menyn och sedan på fliken Filter.

2. I rutan Filteralternativ markerar du den Filtertyp som du vill ta bort,

upphäva eller återställa.

3. Gör något av följande:

• Klicka på Radera om du vill ta bort filtret.

• Markera rutan Åsidosätt filter om du vill upphäva filtret (detalj

eller summering beroende på vilken filtertyp som markerats).

• Avmarkera rutan Åsidosätt filter om du vill återställa filtret.

4. Klicka på OK.

More magazines by this user
Similar magazines