Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Rörlig-summa

Exempel

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Du vill beräkna den genomsnittliga totala försäljningen under tre

redovisningskvartal efter varandra.

rörligt-medelvärde (Kvant,3)

Kvartal Total försäljning

rörligt-medelvärde

(Kvant,3)

K1 - 97 360 000 NULL

K2 - 97 470 000 NULL

K3 - 97 150 000 320 667

K4 - 97 290 000 300 333

K1 - 98 210 000 210 667

K2 - 98 510 000 330 667

K3 - 98 100 000 270 333

K4 - 98 580 000 390 667

Returnerar en rörlig summa per rad för en angiven uppsättning värden

på ett angivet antal rader.

För varje rad i en angiven uppsättning returnerar funktionen en rörlig

summa som beräknas som summan av numeriskt_uttryck på den

aktuella raden och föregående (heltalsuttryck - 1) rader. Om

heltalsuttryck innehåller flera värden som saknas efter varandra

returneras NULL. De första (heltalsuttryck - 1) raderna visar NULL tills

tillräckligt många rader har bearbetats för att beräkna den första rörliga

summan. Observera att ordningen på raderna i uppsättningen påverkar

returvärdena.

Syntax

rörlig-summa (numeriskt_uttryck, heltalsuttryck)

Avancerade Impromptu-rapporter 253

More magazines by this user
Similar magazines