Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 4: Avancerade rapporter

Radsummering

kryssruta

Kolumnsummering

kryssruta

Så här gör du

1. Klicka på Fråga på Rapport-menyn.

2. Klicka på knappen Skapa korsfråga i dialogrutan Fråga.

Fliken Korsfråga visas.

3. Lägg till dataelement i korstabellen och inkludera de summeringar

som behövs.

4. Klicka på OK.

Obs!

• En övning som steg för steg visar hur du lägger till dataelement i en

korstabell och hur du inkluderar summeringar finns i kapitel 5 i

Upptäck Impromptu.

• När du markerar kryssrutan Summa på fliken Korsfråga (dialogrutan

Fråga ) för att ta med rad- eller kolumnsummeringar är

summeringstypen densamma som för celldata.

Om t ex ett medelvärde beräknas för celldata kommer även rad- och

kolumnsummeringarna att vara medelvärden. När du kör frågan kan

du ändra datadefinitionen för rad- och kolumnsummeringar så att de

får en annan summeringstyp än celldatasummering.

• Det går inte att redigera skapade korstabellsrubriker.

142 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines