Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Formulärram

Textram

Bildram

Listram

Diagramram

Kapitel 3: Rapportformat

Den årliga produktförsäljningsrapporten nedan innehåller flera typer av

ramar.

Ramegenskaper

Ramegenskaperna avgör formatet, storleken, justeringen av data inom

ramen, ramens placering och hur mycket data som visas i varje ram. I

tabellen nedan beskrivs alla ramegenskaper som finns tillgängliga i

dialogrutan Egenskaper (Format-menyn).

Använd Om du vill

Fliken Justera Ange ramens lodräta och vågräta position.

Fliken Storlek Ange ramens lodräta och vågräta storlek.

Fliken Layout Ange definitionsområdet i en formulärram och

placera ramen på sidan när du vill ange

justeringen och radkontrollen i en textram.

Fliken Utskrift Dölja ramar på den utskrivna sidan.

Du kan även använda fliken Utskrift för att se

vilka kolumner i en listram som upprepas på

alla utskrivna sidor.

Fliken Sidhuvuden/ Lägga till eller ta bort sidhuvuden och

sidfötter

sidfötter i en listram.

Fliken Sidbrytning Ange en sidbrytning före eller efter en grupp i

en listram, eller för att återställa

sidnumreringen för en viss grupp.

Fliken Data Bestämma vilka data som visas och hur de

visas.

Avancerade Impromptu-rapporter 115

More magazines by this user
Similar magazines