Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Så här gör du

Ange läge för mallar

1. Öppna mallen eller rapporten som du vill anpassa

förhandsgranskningsbilden till.

2. Klicka på Förhandsgranska på Rapport-menyn.

3. Avmarkera kryssrutan Skapa bild automatiskt.

4. Gör något av följande:

Gör så här Om du vill

På fliken Förhandsgranska

klickar du på Kopiera och

på OK. Klistra in bilden i

grafikprogrammet och redigera

den.

Skapa en ny bild i

grafikprogrammet.

Kapitel 3: Rapportformat

Ändra den befintliga

förhandsgranskningsbilden

Skapa en ny

förhandsgranskningsbild

5. Markera och kopiera den nya bilden till Urklipp (Ctrl+C).

6. I Impromptu (dialogrutan Rapportegenskaper) klickar du på Klistra

in och på OK.

Spara och stäng rapporten.

Den nya förhandsgranskningsbilden för den här rapporten används nu i

dialogrutan Öppna.

Obs!

• Du kan använda ett grafikprogram för att anpassa en

förhandsgranskningsbild. Du kan antingen ändra standardbilden eller

skapa en ny bild.

• Du kan följa samma procedur för att anpassa en

förhandsgranskningsbild för en rapport.

Du kan ange standardläget för en mall (sidlayout eller skärmlayout).

Använd skärmlayout för rapporter som inte kan skrivas ut. Fördelarna

med skärmlayoutsläget är att du kan flytta en kolumn från en sida till en

annan om rapporten är för bred för att passa in på en sida (vilket du inte

kan göra i sidlayoutsläge) och att det inte finns några marginaler som

minskar den yta du kan se av rapporten.

Använd sidlayoutsläge för rapporter som är avsedda att skrivas ut.

Avancerade Impromptu-rapporter 103

More magazines by this user
Similar magazines