Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Förhållande

Löpande medelvärde

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Returnerar förhållandet mellan ett värde och summan av en grupp

värden.

Om argumentet numeriskt_uttryck inte är NULL returnerar Förhållandeuttrycket

förhållandet mellan ett värde och summan av en grupp värden.

I annat fall returneras NULL.

Syntax

förhållande av summa (numeriskt_uttryck)

Exempel

Du vill beräkna förhållandet mellan varje kvantitet och dess

ordernummer.

förhållande av summa (Kvant)

Ordernummer Kvant Förhållande (Kvant)

Returnerar det löpande medelvärdet av markerade dataelement.

Klicka på knappen Löpande medelvärde i verktygsfältet.

Syntax

0001 617 0,7141

247 0,2859

Total kvantitet 864 1,0000

0002 124 0,2441

315 0,6201

32 0,0630

2 0,0039

34 0,0669

1 0,0020

Total kvantitet 508 1,0000

löpande medelvärde (numeriskt_uttryck)

Avancerade Impromptu-rapporter 257

More magazines by this user
Similar magazines