Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 5: Data och databaser

Skapa en HotFile-fil automatiskt

Du kan skapa ett makro som automatiskt skapar en HotFile-fil varje natt

för att slippa tidskrävande rapportkörningar under arbetstid. Anta att du

har en rapport som innehåller en komplicerad beräkning av

vinstmarginaler som tar 45 minuter att köra och du måste göra om

beräkningen med nya data varje dag. Då kan du i stället skriva ett makro

i Impromptu som skapar en vinstmarginalrapport med den nya

informationen under natten som sparas den som en HotFile-fil med hjälp

av Cognos Scheduler.

Information om makron finns i hjälpen för Makro. På fliken Index

skriver du:

• skapa ett makro

Du kan även använda Scheduler för att automatiskt köra en rapport och

spara den som en HotFile-fil.

Information om hur du använder Scheduler för att automatiskt skapa en

HotFile-fil finns i hjälpen för Scheduler. På fliken Index skriver du något

av följande

• köra, fjärraktivitet

• köra, bakgrundsaktivitet

Så här gör du:

1. Skriva ett makro som skapar en HotFile-fil när du öppnar en

rapport.

2. Ställ in Cognos Scheduler så att den här rapporten körs under natten

och skapar en HotFile-fil.

HotFile-filen skapas varje natt så att den är klar på morgonen.

198 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines