Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Vi har strävat efter att informationen i detta

dokument ska vara korrekt och fullständig,

men trots detta kan vissa skrivfel eller tekniska

felaktigheter förekomma. Cognos åtar sig

inget ansvar för någon typ av förlust som

orsakas av användning av informationen i

detta dokument.

Den här sidan visar publikationsdatumet.

Informationen i detta dokument kan ändras

utan föregående meddelande. Alla

eventuella förbättringar eller ändringar av

produkten eller dokumentet dokumenteras i

efterföljande utgåvor.

Hjälpen innehåller information om

äganderätt som skyddas av copyright.

Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av

detta dokument får fotokopieras,

reproduceras, lagras i ett arkiveringssystem,

överföras i någon form eller på något sätt,

eller översättas till ett annat språk utan

föregående skriftligt medgivande från

Cognos Incorporated.

Impromptu ® version 5.0

Denna version publicerades 1998.

Copyright (c) 1998, Cognos Incorporated

Delar av produkten är copyright-skyddade av

(c) Microsoft Corporation, One Microsoft

Way, Redmond, Washington 98052-6399

USA. Alla rättigheter förbehålles.

Delar av den här produkten har

tillhandahållits av LEAD Technologies, Inc.

Charlotte, NC.

Delar av produkten är copyright-skyddade av

(c) LEAD Technologies, Inc. 1991-1995.

Alla rättigheter förbehålles.

Delar av produkten är copyright-skyddade av

(c) Gupta Corporation

Delar av produkten är copyright-skyddade av

(c) Syware, Inc.

Cognos, Cognos-logotypen, Cognos-texten

"Better Decisions Every Day", Impromptu,

PowerPlay, PowerCube, Scenario,

4Thought, DataMerchant, PowerHouse,

RealObjects, COGNOSuite och Cognos

Accelerator är varumärken som tillhör

Cognos Incorporated. Alla andra

varumärken som omnämns i denna hjälp

tillhör respektive ägare.

More magazines by this user
Similar magazines