Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Värden

Operatorer

Ett värde är en fast och oföränderlig komponent i ett uttryck. Värdena

som du kan använda i ett uttryck sammanfattas i nedanstående tabell.

Det här värdet Infogar

Sträng Två citattecken och markören

placeras mellan dem.

Tal Talet 0, som du kan ersätta med ett

nytt numeriskt värde.

Datum Det aktuella systemdatumet och

markören placeras på den första

siffran i datumet.

Tid Den aktuella systemtiden och

markören placeras på den första

siffran i tiden.

Datum-Tid Det aktuella systemdatumet och

den aktuella systemtiden och

markören placeras på den första

siffran i datumtiden.

Intervall Ett intervall på noll (0) och

placerar markören på den första

siffran i intervallet.

Operatorerna anger vad som ska hända med uttrycken på båda sidorna

om operatorn. Det finns olika typer av operatorer:

• logiska operatorer, som anger förhållandet mellan två delar i ett

uttryck (exempelvis och, icke, eller)

• aritmetiska operatorer, som utför aritmetiska operationer på två delar

i ett uttryck (exempelvis +, -, * och /)

• strängoperator, som sammanfogar två teckensträngar (+)

• jämförelseoperatorer, som filtrerar data genom att jämföra ett eller

flera värden som du anger med värden som finns i databasen

(exempelvis som, =)

264 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines