Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

111

sum. De fremlægger også forslagene fra elevernes brevkasse på deres møder. De

udarbejder handlingsplaner hver skoletermin, implementerer forbedringerne og

overvåger og reviderer dem. De nyeste forandringer, de har indført, omfatter udgivelse

af en Deklaration af Rettigheder og Forpligtelser for elever, indførelse af lørdagsskole,

indførelse af morgenmad og indførelse af en ny sommeruniform.

Medlemmerne af elevrådet rapporterer tilbage til skolerådet hver måned. I år involverede

vi det lokale byråd i valget af repræsentanter til elevrådet. Byrådet lånte os

deres stemmebokse, og der blev ført en storstilet valgkamp! Medlemmerne af elevrådet

deltager i møder med skolens ledelse, hvor de leverer meget værdifulde bidrag.

Elevrådet reviderer skoleledelsens præstationer. Elevrådet ønsker, at skolens ledelse

skal være mere synlig på skolen, og at opgaverne skal gå på skift. De ønsker også, at

elevorganisationen skal være bedre informeret om skolens ledelse. De har deltaget i

møder med skolens ledelse på skift.

Udvidelse af konceptet for partnerskaber til forældrene og lokalsamfundet

Forældrene er også meget involverede i processen med løbende forbedringer. Det er

meget vigtigt for os, at vi får forældrene til at føle sig velkomne på skolen ved, at vi

skaber et miljø, der ikke virker intimiderende. De skal have en følelse af ejerskab

over skolen, så de kan blive en del af forbedringsprocessen. Vi inddrager forældrene

på følgende måder:

•Forældrene går selv op til prøver

•De arbejder sammen med lærerne i klasseværelserne (vi uddanner dem til dette)

•De holder foredrag for eleverne

•De bliver rådspurgt med hensyn til, hvad der skal være skolens politik og praksis

•De gennemfører selv undersøgelser af forældretilfredsheden

•De er involveret i forskellige klubber og foreninger på skolen

•De arrangerer sociale sammenkomster for forældrene og lokalsamfundet

•De indsamler penge til skolen

• Lærerne besøger forældrene i deres eget hjem efter en tidsplan

•Vi afholder også åbne skolebestyrelsesmøder, hvor forældrene og lokalsamfundet

kan deltage

• Lærer- og forældresammenslutningen har en årlig handlingsplan, som medlemmerne

implementerer, overvåger og reviderer.

Forældrene opnår en betydelig indsigt i uddannelsesverdenen, samtidig med at de

selv vender tilbage til læringsprocessen.

Et af vores mest populære arrangementer, som vi afholder hvert år, er ”Følg dine

forældre i skole”. Vi anvender også strategier til at involvere vores leverandører, hvor

More magazines by this user
Similar magazines