Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

etisk regnskab, holistisk regnskab, grønt regnskab, socialt regnskab, miljøregnskab

osv. BSC anvendes i dag over hele verden, og Videnregnskabet arbejdes der med i

adskillige lande. En af Videnregnskabets ”fædre” var Leif Edwinson fra Skandia, og

Danmark er for øjeblikket et af de lande, som er længst fremme, bl.a. i kraft af

udviklingen af en standard for rapporteringen af intellektuel kapital. Det danske

arbejde giver således i øjeblikket inspiration til udviklingen af en EU guideline for

rapportering af intellektuel kapital.

Endvidere har tanker og koncepter om, hvordan man kan vurdere, hvor meget

værdiskabelse en privat virksomhed reelt leverer til sine aktionærer (Shareholder

Value) vundet frem i 90’erne. Parallelt med dette vil vi i de kommende år uden

tvivl opleve ”en bølge” i det offentlige med fokus på, hvordan man i højere grad

kan definere og måle den værdiskabelse, den enkelte offentlige institution leverer.

Hvad består de tre ledelsesmodeller af?

85

Noget af det fælles ved de tre ledelsesmodeller er, at de (dog med varierende fokus)

lægger op til, at institutioner:

• Gør sig deres mission og vision (raison d’être) klart.

•Identificerer de udfordringer, de skal håndtere for at få succes med deres mission

og vision

• Arbejder balanceret i forhold til institutionens forskellige interessenter

•Prioriterer indsatser, der kan håndtere udfordringer og skabe resultater

•Opstiller konkrete resultatmål og måler på resultater, herunder nøgletal i forhold

til institutionens strategier.

Her er en kort beskrivelse af opbygningen af ledelsesmodellerne, men indledningsvis

et par kommentarer:

• Når man taler om EFQM Excellence Modellen er der tale om en fast defineret

model, som ejes af en organisation (EFQM), der har registreret rettighederne til

modellen og endegyldigt definerer dens indhold. Organisationen står for den

løbende forbedring og udvikling af modellen.

• BSC og Videnregnskaber er derimod ”ejerløse”, for selvom man normalt tillægger

Kaplan og Norton faderskabet til BSC, og i Danmark fx tillægger projektgruppen

omkring professor Jan Mouritsen faderskabet til Videnregnskabet,

så eksisterer der ikke som med EFQM en permanent og uvildig institution

More magazines by this user
Similar magazines