Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

118

går i opbygningen af den infrastruktur for læring, der er nødvendig for at understøtte

fornyelse.

Men at skabe intelligente organisationer og fremme fornyelse er grundlæggende et

helt andet forehavende i den offentlige sektor end i den private sektor. Et mislykket

forsøg på fornyelse i den private sektor kan skade firmaets ry, aktionærernes

afkast eller få konsekvenser for nogle lederes karrierer.

I den offentlige sektor er det borgerne, der skal bære konsekvenserne af fiasko, selv

ved ”en fornuftig risiko.” En synlig fejl kan afslutte en strålende politisk eller professionel

karriere, kompromittere regeringen eller skabe en ”kuldefaktor” mod fornyelse

i hele den offentlige sektor. Resultaterne af en vellykket fornyelse ligger

generelt ud over den næste valghorisont og er stort set usynlige for skatteyderne.

Derfor er det en gåde, hvordan man sikrer fornyelse i den offentlige sektor. På den

ene side er det en udfordring at skabe et offentligt og politisk mandat for fornyelse,

tolerancen over for fejl, selv ved en fornuftig risiko, er lav, og de nuværende

managementsystemer i den offentlige sektor opmuntrer ikke til fornyelse, men

derimod forudsigelighed ved en given række aktiviteter. På den anden side vil det

signalere faldende relevans for den offentlige sektor i fremtiden, hvis den ikke formår

at omdanne bureaukratiske organisationer til ”intelligente” og ”lærende” organisationer,

der er i stand til at udforske og søge nye og bedre måder at opnå deres

idegrundlag på; det vil udhule tillidsforholdet mellem staten og borgerne og svække

dens legitimitet til at sikre offentlige ressourcer til offentlige formål.

Efter min mening har den offentlige sektor ikke andet valg end at tage udfordringen

op, når det drejer sig om fornyelse. Lad os se på, hvorfor.

Vidensamfundet: Fra industrisamfund til vidensamfund

Den tendens, der forandrer skabelsen af velstand, samfundets organisation og statens

rolle mest gennemgribende, er overgangen fra industrisamfund til vidensamfund.

Dette skift er resultatet af påvirkninger fra tre sammenfaldne kræfter i kombination:

globaliseringen, virkningen af den moderne informations- og kommunikationsteknologi

og den øgede hast, hvormed der sker teknologiske fornyelseer.

Sammen forandrer disse tre kræfter verdensøkonomien og vore samfund.

More magazines by this user
Similar magazines