Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVALITETSFORBEDRING AF ARBEJDSFORHOLD GENNEM

TRIVSELSUNDERSØGELSE

Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår

En uafhængig, selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet. Støtter indsatsen

for et rummeligere arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar. 18 medarbejdere.

En trivselsundersøgelse har i ”Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår”

sat fokus på strategisk vigtige indsatsområder for forbedring af centerets

arbejdsmiljø. Trivselsundersøgelsen er et led i Udviklingscenterets kvalitetsarbejde,

hvor EFQM Excellence Modellen anvendes som inspiration.

Kvalitetsarbejdet har også omfattet formulering af Centerets mission, vision og

værdigrundlag med henblik på at synliggøre, hvilke veje Centeret ønskede at gå

og hvorfor. Centret har formuleret en personalepolitik, som har skabt rammen

for, hvordan medarbejdernes ressourcer skulle komme til udtryk i arbejdslivet,

og hvilke værdier Centeret som arbejdsplads ønsker at fremme.

Trivselsundersøgelsen i 2001 blev gennemført ud fra et ønske om at dokumentere,

hvordan medarbejderne trives på arbejdspladsen, og om personalepolitikkens

visioner var slået igennem i praksis. Som opstart på trivselsundersøgelsen deltog

alle medarbejdere i fastlæggelse af, hvilke emner der var mest relevante at have

med i en undersøgelse af tilfredsheden med arbejdspladsen. Resultaterne af

undersøgelsen blev mundtlig præsenteret og efterfølgende diskuteret på et fællesmøde

og der blev iværksat en række forbedringstiltag.

I Udviklingscenterets arbejde med kvalitetsudvikling har dialog mellem bestyrelse,

ledelse og medarbejdere været alfa og omega for at sikre ejerskab og engagement

i tiltagene.

For mere information, kontakt:

Udviklingscenter for beskæftigede på særlige vilkår

Jernbanegade 4, 3. sal

1608 København V

Telefon: 33326696

34

More magazines by this user
Similar magazines