Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MEDARBEJDERINDDRAGELSE

MERE EFFEKTIVITET PÅ OPERATIONSGANGEN GENNEM

ORGANISATIONSÆNDRING

Silkeborg Centralsygehus

Anæstesiologisk afdeling. Et sygehus i Århus Amt. Betjener øvrige afdelinger med

bl.a. anæstesi og smertebehandling. 140 medarbejdere, ca. 6.500 operationer årligt.

Gennem projektdeltagelse i SUS – et samarbejdsprojekt mellem Dansk

Sygeplejeråd, Foreningen af Yngre Læger, Forbundet af Offentlige Ansatte, Det

Kommunale Kartel og Amtsrådsforeningen – har operationsgangen på Silkeborg

Centralsygehus opnået en betydelig effektivisering i deres arbejdsprocesser og

videndeling. Som et meget konkret resultat heraf kan der nu opereres én patient

mere om dagen med samme indsats og personale.

Projektets overordnede mål var at skabe større fleksibilitet og effektivitet i arbejdet,

skabe kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere, større arbejdsglæde

og sikre, at patienterne møder så få, men så kompetente medarbejdere som

muligt. Etablering af tværfaglige, kliniske operationsteams var et omdrejningspunkt

i projektet.

I organiseringen af projektet er der lagt vægt på deltagelse af samtlige personalegrupper

afdelingen. Dette har bidraget til at skabe et bredt engagement og

sikre, at informationer omkring projektets indhold og mål når ud til samtlige

medarbejdere. I starten af projektet var alle medarbejdere med til at formulere de

problemstillinger, der skulle arbejdes med. Undervejs i projektet har der været

etableret fem temagrupper, som diskuterede de besluttede problemstillinger.

For mere information, kontakt:

Silkeborg Centralsygehus

Judith Mølgaard

Falkevej 1-3

8600 Silkeborg

Telefon: 87222146

E-mail: nrjm@sc.aaa.dk

30

More magazines by this user
Similar magazines