Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

KVALITETSARBEJDET

"Mange steder i det offentlige lever vi med en 0-fejlskultur, som hæmmer udviklingen

af nye ideer. Det er svært for et projekt at slå an, når der går et år fra man får en idé,

til den kan føres reelt ud i livet".

Betty Steglich-Petersen, vicefængselsinspektør, Kragskovhede Statsfængsel

Afklaret, enig og vedholdende ledelsesindsats

75

Chefgrupper kan diskutere så det halve kunne være nok

Den traditionelle introduktion af kvalitetsarbejdet består i, at chefgruppen går i

gang, og får en grundig indføring i modellen. I første omgang skilles vandene traditionelt

i dem, der har prøvet alt før og som hver gang er blevet bekræftet i, at det

ikke virkede, og de der altid er parat til at prøve noget nyt af. Man ser erfaringsmæssigt

at ca. 30% af en medarbejdergruppe – det gælder ofte også ledergruppen

– tiltrækkes af mulighederne for at prøve noget nyt, 50% af gruppen forholder sig

neutrale, og 20% af gruppen er egentlige modstandere af forandring.

Kommer man over denne første hurdle, så er det naturligvis altid vedkommende

for en chefgruppe at drøfte mål og resultater vedrørende lederskab og strategi – er

der noget en velfungerende chefgruppe både kan og skal bruge meget tid på, så er

det netop på disse problemstillinger. Udfordringen består dog i ikke at bruge al sin

energi dér, men i stedet sørge for at komme hele vejen rundt om de forskellige

aspekter af kvalitetsarbejdet for at identificere dem, der for alvor gør en forskel. Og

sætte fokus på det sæt af kriterier, der giver synlige resultater og dermed størst

engagement i institutionen.

"Det eneste, der rykker, er at kunne fastholde vedholdenhed, fokus og enighed undervejs

i hele forløbet."

Susanne Hansen, administrationschef, Danmarks Blindebibliotek

Klare målsætninger – etablering og opfølgning

Som chef får man det man efterspørger. Hvis man ikke efterspørger noget, får man

heller ikke noget! Alt for mange projekter lider døden, fordi der ikke er formuleret

klare operationelle målsætninger og etableret et effektivt opfølgningssystem.

Det er afgørende at kunne bevæge sig fra de indledende idealistiske og visionære

overvejelser til en egentlig forankring i dagligdagen – at etablere balancen mellem

den ambitiøse udviklingsdagsorden og det realistisk opnåelige. Det er derfor vigtigt,

at man meget tidligt i forløbet gør sig klart, hvorledes man vil dokumentere

fremgang, og i hvilket tempo man forventer at kunne gøre det.

More magazines by this user
Similar magazines