Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

LØBENDE FORBEDRINGER

RADAR SOM BASAL METODIK I KVALITETSARBEJDET

ToldSkat

En styrelse og 8 regionale områder under Skatteministeriet. I 2002 blev 29 regioner

sluttet sammen til 8 regionale områder. Opkræver skatter, afgifter og told svarende

til ca. 640 mia. årligt. Ca. 5.800 medarbejdere.

Siden 1998 har ToldSkat arbejdet systematisk med EFQM Excellence modellen,

som på alle niveauer danner rammen for kvalitetsarbejde og udvikling i organisationen.

Målet for kvalitetsarbejdet er at sikre opfyldelse af ToldSkats mission: at

opkræve det offentliges indtægter enkelt, effektivt og korrekt. Det sker ved løbende

forbedringer med fokus på brugerne, processer samt bred involvering af medarbejdere.

RADAR-metodikken fra EFQM Excellence modellen anvendes som grundlæggende

princip i kvalitetsarbejdet, der i høj grad er decentralt styret. Den

enkelte enhed prioriterer og udvælger selv indsatsområder. Nogle få emner, som

fx identifikation og beskrivelse af ToldSkats processer, behandles dog samlet.

Eksempler på konkrete kvalitetsforbedringer ved de regionale told- og skattemyndigheder:

46

•ToldSkat Sydsjælland, region Køge: For at følge op på resultater og øge

medarbejderinvolveringen i beslutningsprocessen er der udarbejdet spilleregler

og et elektronisk system til indsamling og bearbejdning af forbedringsforslag.

Forslagssystemet (IB) er implementeret med stor succes og indføres nu på

landsplan.

•ToldSkat Fyn, region Svendborg: Målet om at bevare den enkelte medarbejders

markedsværdi understøttes af en strategiplan for kompetenceudvikling

med vægt på de årlige medarbejderudviklings-samtaler (MUS). På baggrund af

MUS udarbejdes en kompetenceoversigt over hhv. faglige og personlige kompetencer,

som danner grundlag for uddannelsesmæssige tiltag. Told Skat

Svendborg blev i 2001 som den første offentlige institution i Danmark certificeret

som Investors in People.

•ToldSkat Sydjylland, region Vejle: Et projekt blev iværksat for at opnå en

acceptabel gennemløbstid for bogføring. Resultaterne af projektet er en reduktion

af gennemløbstiden til ca. 1/3 af udgangspunktet samtidig med en forbedring

af medarbejdertilfredsheden.

More magazines by this user
Similar magazines