Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger ... - FIFF

fiff.no

Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger ... - FIFF

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORKORTELSER ..................................... ………………………………………………………………….…..8

OVERSIKT OVER FIGURER…………………………………………………………………………………..9

1 INNLEDNING ........................................................................................................................................... 11

1.1 En pedagogisk idé .................................................................................................... 11

1.2 Et aksjonsrettet eksperiment i tre faser .................................................................... 11

1.3 Oversikt over avhandlingen ..................................................................................... 16

1.4 Forskerbakgrunn og forutsetninger for deltagelse, ledelse og læring ...................... 19

2 BAKGRUNN FOR VALG AV PROBLEMSTILLING......................................................................... 21

2.1 Bakgrunn forankret i samfunnsmessige forhold ...................................................... 21

2.1.1 Næringslivets kritikk og behov for kompetanse .............................................. 21

2.1.2 Rammer for fagopplæringen ............................................................................ 22

2.1.3 Elevenes misnøye og økende frafall................................................................. 23

2.1.4 Dokumentasjon av realkompetanse.................................................................. 24

2.1.5 Opplæringsansvarliges, læreres og lærerutdanningens behov for kompetanse 24

2.2 Bakgrunn forankret i egne forprosjekter .................................................................. 24

2.2.1 Forprosjekt A – Situasjonen i videregående opplæring ................................... 25

2.2.2 Forprosjekt B – Vefsn vgs. – differensiering og yrkesforankring.................... 33

3 PROBLEMSTILLING OG PROSJEKTDESIGN ................................................................................. 38

3.1 Forskningsarbeidet ................................................................................................... 38

3.1.1 Problemstilling ................................................................................................. 39

3.1.2 Konkretisering av forskningsspørsmål............................................................. 40

3.1.3 Begrepsavklaringer i problemstillingen ........................................................... 41

3.2 Skisse over Aksjonsforskningens to integrerte spor ................................................ 42

3.3 Visjon, hensikt og mål for utviklingsarbeidet .......................................................... 47

3.3.1 Utopisk visjon .................................................................................................. 47

3.3.2 Utfordringer i arbeidet mot visjonen................................................................ 48

3.3.3 Overordnede mål for virksomhetene................................................................ 49

4 FELT OG FOU-ARENA........................................................................................................................... 51

4.1 Frisørbransjen og blomsterbransjen ......................................................................... 51

4.2 Yrkeskompetanse i Frisøryrket og Blomsterdekoratøryrket .................................... 52

4.2.1 Blomsterdekoratør- og frisørutdanningen i Norge ........................................... 52

4.3 Bedriftene og skolen i prosjektet.............................................................................. 54

4.3.1 Presentasjon av virksomhetene i blomsterbransjen.......................................... 54

4.3.2 Presentasjon av virksomhetene i frisørbransjen............................................... 55

4.4 Andre samarbeidspartnere........................................................................................ 56

5 DAGSAKTUELL OG FRAMTIDSRETTET YRKESOPPLÆRING ................................................. 58

5.1 Tendenser i samfunnsutviklingen - samfunnsperspektivet ...................................... 60

5.2 Demokrati som styringsform.................................................................................... 64

5.3 Demokrati i arbeid og læring ................................................................................... 67

5.3.1 Et kort tilbakeblikk på demokrati i norsk utdanning........................................ 67

5.3.2 Danning og demokrati...................................................................................... 69

5.3.3 Demokrati som læringsstrategi......................................................................... 72

5.4 Kompetansebegrepet ................................................................................................ 77

Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass? - Et aksjonsforskningsprosjekt med

studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferensiering

Grete Haaland Sund, PHD-avhandling, RUC juli 2005

4

More magazines by this user
Similar magazines