Views
2 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bước 3: Phát phiếu khảo sát về sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học Hóa học cho học sinh trước giờ lên lớp cho cả lớp TN và lớp ĐC. Bước 4: Tiến hành giảng dạy theo tài liệu thực nghiệm đối với lớp TN và giáo viên bộ môn tiến hành giảng dạy lớp ĐC theo phương pháp dạy học thông thường, không sử dụng thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống. Bước 5: Kiểm tra và đánh giá chất lượng của thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống thông qua: – phụ lục 4). - Đánh giá của học sinh về tiết học của lớp TN (Phiếu đánh giá – phụ lục 3). - Kết quả kiểm tra của học sinh sau bài học của lớp TN và lớp ĐC (Đề kiểm tra Bước 6: Thu thập và xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí kết quả thực nghiệm theo thứ tự: ‣ Đối với kết quả kiểm tra của học sinh: - Lập bẳng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy. - Vẽ đồ thị đường lũy tích. - Lập bảng phân loại kết quả. - Vẽ biểu đồ phân loại kết quả. - Lập bảng các tham số mô tả kết quả kiểm tra của các lớp, trong đó: + Mode: giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một tập hợp điểm số. + Trung vị: điểm nằm ở vị trí giữa trong tập hợp điểm số xếp theo thứ tự. + Giá trị trung bình: giá trị trung bình cộng của các điểm số. + Độ lệch chuẩn: tham số thống kê cho biết mức độ phân tán của các điểm số xung quanh giá trị trung bình. + Mức độ ảnh hưởng (ES): phụ thuộc vào độ lớn của chênh lệch giá trị trung bình (SMD). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + p của phép kiểm chứng T-test độc lập: xem xét sự khác biệt giá trị trung bình của hai nhóm khác nhau có ý nghĩa hay không. ‣ Đối với đánh giá của học sinh: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Lập bảng ý kiến đánh giá của học sinh về ưu điểm của thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống: tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. - Lập bảng ý kiến đánh giá của học sinh về hiệu quả của thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống: tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. - Vẽ biểu đồ mong muốn của học sinh về tiết học sử dụng các thí nghiệm Hóa học gắn kết cuộc sống. Bước 7: Phân tích và nhận xét kết quả thực nghiệm để so sánh hiệu quả giảng dạy giữa các cặp lớp thực nghiệm – đối chứng. Qua tiến trình thực nghiệm trên, khẳng định tính khả thi của việc sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học Hóa học phần Vô cơ lớp 11 THPT. 3.5. Kết quả và xử lí số liệu thực nghiệm 3.5.1. Kết quả bài kiểm tra của học sinh Sau thực nghiệm, chúng tôi tiến hành cho học sinh ở các lớp thực nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC) thực hiện bài kiểm tra kiến thức để đánh giá hiểu quả dạy học. Kết quả thu được như bảng 3.3. Lớp Sĩ số TN/ ĐC Bảng 3.3. Bảng phân phối kết quả thực nghiệm Điểm Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11B2 42 TN1 0 0 0 0 1 4 5 7 25 0 11B1 38 ĐC1 0 0 0 4 6 7 11 10 0 0 11A8 46 TN2 0 0 0 0 0 1 3 5 14 23 11A3 42 ĐC2 0 0 0 0 5 8 11 8 10 0 11B15 43 TN3 0 0 0 5 9 14 10 1 3 1 11B5 43 ĐC3 0 2 5 13 11 9 2 1 0 0 Bảng 3.3 cho thấy điểm giữa các cặp lớp TN1 – ĐC1, TN2 – ĐC2, TN3 – ĐC3 có sự chênh lệch khá lớn là do học sinh ở 3 trường THPT mà chúng tôi thực nghiệm có trình độ khác nhau. Do đó, tôi xin so sánh giữa lớp TN và lớp ĐC trong từng cặp DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN một, chứ không đưa về một mẫu dữ liệu chung để biểu thị kết quả một cách chính xác nhất. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông
Trắc nghiệm Hóa trung học phổ thông theo chủ đề - TTBDVH MINH TRÍ
Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ thiết kế bằng phần mềm edraw max trong dạy học phần phi kim sgk hoá học 10 cơ bản (2017)
Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương cacbon – silic hóa học 11 trung học phổ thông
DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 2017 MÔN TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ CHI (CB)
Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “cacbon silic” hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông
Áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán hóa học phần phi kim trong chương trìnhhóa học Trung học phổ thông - Nâng cao