Views
4 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Khi cho từ từ dung dịch phèn xanh vào dung dịch bột thông cống ta thấy có kết tủa màu xanh xuất hiện. Hình 2.7. Hiện tượng khi cho dung dịch phèn xanh vào dung dịch bột thông cống - Khi cho từ từ dung dịch bột nở vào nước vôi trong ta thấy có kết tủa màu trắng xuất hiện. Hình 2.8. Hiện tượng khi cho dung dịch bột nở vào dung dịch nước vôi trong ‣ Giải thích và phương trình phản ứng: - Trong dung dịch phèn xanh chứa muối đồng (II) sunfat CuSO 4 , còn trong dung dịch bột thông cống có chứa natri hiđroxit NaOH, khi cho 2 dung dịch này tác dụng với nhau sẽ tạo ra kết tủa đồng (II) hiđroxit có màu xanh lơ: 2NaOH + CuSO ⎯ ⎯→ Cu(OH) ↓+ Na SO 4 2 2 4 - Trong dung dịch bột nở có chứa natri hiđrocacbonat NaHCO 3 , còn nước vôi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong là canxi hiđroxit Ca(OH) 2 , khi cho 2 dung dịch này tác dụng với nhau sẽ tạo ra kết tủa canxi cacbonat: 2NaHCO + Ca(OH) ⎯ ⎯→ CaCO ↓+ Na CO + 2H O 3 2 3 2 3 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ‣ Vị trí bài học có thể áp dụng thí nghiệm và cách sử dụng thí nghiệm: - Vị trí bài học có thể áp dụng thí nghiệm: Chương 1: Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. - Cách sử dụng: sử dụng thí nghiệm này khi dạy bài mới bằng phương pháp đối chứng: giáo viên yêu cầu học sinh tiến hành và quan sát thí nghiệm về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch từ một số chất quen thuộc trong đời sống. ‣ Câu hỏi liên quan đến thí nghiệm và lời giải: 1. Hãy cho biết điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng trong thí nghiệm. Lời giải: Sau phản ứng phải tạo ra ít nhất một trong các chất sau: chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. Phương trình thu gọn của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm: − 2+ 2OH Cu Cu(OH) 2 + ⎯ ⎯→ ↓ HCO + OH + Ca ⎯ ⎯→ CaCO + H O − − 2+ 3 3 2 2. Trong nước thải của một nhà máy có chứa các ion như: Pb 2+ , Cd 2+ , HCO 3 - , Mn 2+ , Cu 2+ . Hãy đề xuất hóa chất rẻ tiền để loại các ion đó ra khỏi nước thải. Lời giải: Muốn loại các ion đó ra khỏi nước thải ta có thể làm ion đó kết hợp với ion khác để tạo thành chất kết tủa, hoặc bay hơi. Ở đây ta thấy có các ion kim loại nặng có thể tạo kết tủa khi gặp ion OH - và ion HCO 3 - có thể tạo thành ion CO 3 2- khi gặp ion OH - , ion CO 3 2- là một ion dễ tạo kết tủa khi gặp các ion kim loại khác. Do đó, hóa chất cần sử dụng phải chứa ion OH - và phải rẻ tiền, dễ tìm trong cuộc sống, nên hóa chất có thể sử dụng là nước vôi trong Ca(OH) 2 . 2.4.4. Thí nghiệm 4: Phản ứng trung hòa giữa axit và bazơ ‣ Mục đích của thí nghiệm: - Tìm hiểu về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch mà sản phẩm tạo thành sau phản ứng là chất điện li yếu. - Nghiên cứu phản ứng xảy ra khi cho dung dịch axit vào dung dịch bazơ bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN sự có mặt của chất chỉ thị axit – bazơ. ‣ Dụng cụ, hóa chất: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG