Views
6 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 100 % số học sinh http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 80 60 40 20 0 0 10.53 11.9 34.21 Hình 3.5. Biểu đồ phân loại kết quả kiểm tra của học sinh ở lớp TN2 và lớp ĐC2 100 80 60 40 20 0 28.57 55.27 59.52 Yếu - Kém Trung bình Khá Giỏi % số học sinh Chú thích: 0 0 2.17 Lớp TN1 30.95 Lớp ĐC1 17.39 45.24 80.43 Yếu - Kém Trung bình Khá Giỏi Chú thích: Lớp TN2 Lớp ĐC2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0 23.81 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.6. Biểu đồ phân loại kết quả kiểm tra của học sinh ở lớp TN3 và lớp ĐC3 - Sau khi thống kê số liệu thu được như trên, tôi đã tiến hành tính các tham số mô tả kết quả kiểm tra của các lớp TN – ĐC như sau: Bảng 3.7. Các tham số mô tả kết quả kiểm tra của các lớp TN – ĐC Tham số Lớp TN1 Lớp ĐC1 Lớp TN2 Lớp ĐC2 Lớp TN3 Lớp ĐC3 Mode 9,00 7,00 10,00 7,00 6,00 4,00 Trung vị 9,00 7,00 9,50 7,00 6,00 5,00 Điểm trung bình Độ lệch chuẩn (SD) Mức độ ảnh hưởng ES p của phép kiểm chứng T-test độc lập 100 80 60 40 20 như sau: 0 % số học sinh 11.63 53.49 46.51 46.5 8,21 6,45 9,20 7,24 6,14 4,70 1,14 1,33 1,02 1,34 1,42 1,32 Rất lớn (SMD = 1,33) Rất lớn (SMD = 1,46) Rất lớn (SMD = 1,09) 1,58.10 –8 5,05.10 –11 5,20.10 –6 Qua các số liệu trên, tôi có những nhận xét về kết quả thực nghiệm sư phạm Theo bảng 3.6. có thể thấy được: 25.59 Yếu - Kém Trung bình Khá Giỏi Chú thích: Lớp TN3 Lớp ĐC3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 6.98 9.31 0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG