Views
9 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Qua biểu đồ 1.3 và 1.4 ta có thể thấy, học sinh chỉ thỉnh thoảng được học thí nghiệm hóa học (52%) và tiết học được học thí nghiệm nhiều nhất là tiết học thực hành. Còn các tiết ôn tập, luyện tập là những tiết học mà rất ít học sinh được học với thí nghiệm, và chỉ có 57 học sinh được học thí nghiệm trong tiết học bài mới. c) Hiệu quả của thí nghiệm hóa học trong quá trình học tập của học sinh Bảng 1.2. Ý kiến của học sinh về lợi ích của thí nghiệm hóa học ([1] hoàn toàn không đồng ý; [2] không đồng ý; [3] không có ý kiến; [4] đồng ý; [5] hoàn toàn đồng ý) Nhận định Thí nghiệm giúp em có hứng thú học tập hơn với môn Hoá học Thí nghiệm giúp em rèn luyện các kĩ năng thực hành Thí nghiệm giúp em tiếp thu kiến thức chính xác hơn Thí nghiệm giúp em hiểu bài nhanh và nhớ lâu kiến thức hơn Thí nghiệm giúp em phát triển tư duy và năng lực Thí nghiệm giúp em có thể vận dụng kiến thức vào thực tế Thí nghiệm giúp em có niềm tin vào khoa học hơn Mức độ 1 2 3 4 5 Trung bình Độ lệch chuẩn 13 18 89 241 289 4,19 0,91 8 10 95 322 215 4,12 0,80 9 22 110 291 218 4,06 0,87 13 29 159 265 184 3,89 0,94 16 29 190 246 169 3,80 0,96 18 26 131 255 220 3,97 0,97 15 25 183 229 198 3,88 0,97 Bảng 1.2 cho thấy giá trị trung bình dữ liệu thu được ở các nhận định là từ 3,80 đến 4,19. Trong đó, một số nhận định có giá trị trung bình cao như thí nghiệm hóa học giúp học sinh có hứng thú học tập hơn (4,19), giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng thực hành (4,15), giúp học sinh tiếp thu kiến thức chính xác hơn (4,06) và giúp DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế (3,97). Mặt khác, độ phân tán số liệu ứng với mỗi nhận định là tương đối thấp (giá trị độ lệch chuẩn từ 0,80 đến 0,97). Từ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đó, chúng ta có thể kết luận rằng học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng của thí nghiệm trong quá trình học tập môn Hóa học. d) Nhu cầu của học sinh trong quá trình học tập bộ môn Hoá học Bảng 1.3. Mong muốn của học sinh trong tiết học hóa học ([1] hoàn toàn không đồng ý; [2] không đồng ý; [3] không có ý kiến; [4] đồng ý; [5] hoàn toàn đồng ý) Mong muốn Được học nhiều lí thuyết về Hoá học hơn. Được làm nhiều bài tập hoá học hơn. Được quan sát nhiều thí nghiệm hoá học hơn. Được tự tay tiến hành nhiều thí nghiệm hoá học hơn. Được vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhiều hơn. Có nhiều điều thú vị, hấp dẫn hơn trong tiết học. Mức độ 1 2 3 4 5 Trung bình Độ lệch chuẩn 191 163 210 64 22 2,33 1,10 83 151 244 132 40 2,84 1,08 16 9 67 264 294 4,25 0,88 11 8 88 237 306 4,26 0,86 11 9 110 240 280 4,18 0,88 10 11 82 231 316 4,28 0,86 Bảng 1.3 cho thấy giá trị trung bình dữ liệu thu được ở các mong muốn là từ 2,33 đến 4,28. Trong đó, một số mong muốn có giá trị trung bình cao như “có nhiều điều thú vị, hấp dẫn hơn trong tiết học” (4,28), “được tiến hành nhiều thí nghiệm hóa học hơn” (4,26) và “được quan sát nhiều thí nghiệm hoá học hơn” (4,25). Bên cạnh đó, vẫn có một số mong muốn có giá trị trung bình khá thấp như “được học nhiều lí thuyết về Hóa học hơn” (2,33) và “được làm nhiều bài tập hóa học hơn” (2,84). Mặt khác, độ phân tán số liệu ứng với mỗi mong muốn là tương đối thấp (giá trị độ lệch chuẩn tính được từ 0,86 đến 1,10). Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng học sinh mong DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN muốn được học nhiều điều thú vị hấp dẫn, làm thí nghiệm nhiều hơn trong tiết học và MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG