Views
8 months ago

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 11 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (2017)

https://app.box.com/s/rdn3yuttafed9wn2zlthhwhiabrwie1h

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trung bình 4,35), “Lồng ghép một số thí nghiệm liên quan thực tế vào bài dạy” (4,25) và “Tổ chức nhiều hoạt động thí nghiệm ngoại khóa” (điểm trung bình 4,25). Bảng 1.4. Đánh giá của GV về các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học THPT Chú thích: 1 ứng với mức độ thấp nhất, 5 ứng với mức độ cao nhất Biện pháp Mức độ Trung Độ lệch 1 2 3 4 5 bình chuẩn Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo 0 1 24 14 1 3,38 0,59 hướng nghiên cứu Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo 0 1 24 14 1 3,38 0,59 phương pháp kiểm chứng Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo 0 1 26 13 0 3,30 0,52 phương pháp đối chứng Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo 0 0 13 22 5 3,80 0,65 hướng nêu và giải quyết vấn đề Cung cấp trước cho HS tài liệu về thí 0 1 11 23 5 3,80 0,69 nghiệm sẽ làm ở bài học mới Thường xuyên hướng dẫn HS làm 0 0 4 30 6 4,05 0,50 thí nghiệm trong bài dạy mới Lồng ghép một số thí nghiệm liên 0 0 0 30 10 4,25 0,44 quan thực tế vào bài dạy Liên kết được kiến thức bài học và 0 0 0 26 14 4,35 0,48 vấn đề thực tiễn thông qua việc sử dụng thí nghiệm thực tiễn cuộc sống Tổ chức nhiều hoạt động thí nghiệm 0 0 2 26 12 4,25 0,54 ngoại khóa Bên cạnh đó, một số đánh giá có giá trị trung bình thấp, chẳng hạn như “Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo phương pháp đối chứng” (điểm trung bình 3,30), “Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo hướng nghiên cứu” (điểm trung bình 3,38) và “Tăng cường sử dụng thí nghiệm theo phương pháp kiểm chứng” (điểm trung bình 3,38). Mặt khác, độ lệch chuẩn số liệu ứng với mỗi đánh giá là tương đối thấp (giá trị độ lệch chuẩn tính được DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN từ 0,44 đến 0,65). Từ đó, chúng tôi thấy rằng các GV muốn sử dụng thí nghiệm gắn với cuộc sống để đưa những kiến thức thực tế tới gần với HS hơn. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định THPT. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Trong chương 1 tôi đã trình bày cơ sở lý luận của đề tài bao gồm: 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu: - Một số khóa luận, luận văn nghiên cứu về thí nghiệm hóa học trong dạy học ở trường - Định hướng đổi mới PPDH, xu hướng đổi mới PPDH ở trường phổ thông. - PPDH môn Hóa học ở trường phổ thông cũng như những yêu cầu đổi mới PPDH môn Hóa học ở các trường THPT. THPT. 2. Thí nghiệm hóa học: - Khái niệm thí nghiệm, thí nghiệm hóa học. - Vai trò của thí nghiệm trong dạy học môn Hóa học ở trường THPT. - Một số yêu cầu cơ bản và cách sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường - Tổng quan về thí nghiệm gắn kết với cuộc sống. 3. Thực trạng sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở một số trường THPT ở địa bàn TP. HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua đó tôi thấy được thí nghiệm hóa học có vai trò rất quan trọng trong việc dạy học môn Hóa học ở các trường THPT, và thí nghiệm gắn kết với cuộc sống là một hướng đi mới và hay, phù hợp với quá trình đổi mới PPDH hiện nay. Nhưng trên thực tế, tuy HS rất thích các thí nghiệm hóa học và thí nghiệm gắn kết với cuộc sống nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, GV hầu như chưa thể đáp ứng được những nhu cầu chính đáng đó cho HS. Vì vậy cần phải có các nghiên cứu về thí nghiệm và đặc biệt là thí nghiệm gắn kết với cuộc sống để giúp GV vượt qua một số khó khăn trong việc tổ chức thí nghiệm cho HS, giúp HS thêm yêu môn Hóa học. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG