Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Настройки за

Настройки за десния бутон Задава функции за десния бутон на контролния диск. Съдържание 1 [Menu] t [Setup] t [Right Key Setting] t желана настройка. Shoot Mode (Режим на запис) Търсене по примерни изображения Shoot. Tips (Съвети за записа) Drive Mode (Режим на запис) AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус) Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране) Търсене в менюто Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране) Precision Dig.Zoom (Прецизен цифров зуум) ISO White Balance (Баланс на бялото) Metering Mode (Режим на измерване) Азбучен указател DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR) Creative Style (Креативен стил) Flash Mode (Режим на работа със светкавицата) Flash Compensation (Компенсация на светкавицата) MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране) Not set (Без настройка) Забележки • Функцията, която е зададена за десния бутон на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual Exposure]. • [MF Assist] работи само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [DMF] или [Manualfocus]. Когато изберете [DMF], работете с фотоапарата, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина и след като автоматично регулирате фокуса. 110 BG

Настройка на функционалния бутон B Задава функции за функционалния бутон B Съдържание 1 [Menu] t [Setup] t [Soft кey B Setting] t желана настройка. Shoot Mode (Режим на запис) Shoot. Tips (Съвети за записа) Drive Mode (Режим на запис) AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус) Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране) Функционален бутон B Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Precision Dig. Zoom (Прецизен цифров зуум) ISO White Balance (Баланс на бялото) Metering Mode (Режим на измерване) Азбучен указател DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR) Creative Style (Креативен стил) Flash Mode (Режим на работа със светкавицата) Flash Compensation (Компенсация на светкавицата) MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране) Забележки • Функцията, която е зададена за функционалния бутон В на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual Exposure]. • [MF Assist] работи само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [DMF] или [Manualfocus]. Когато изберете [DMF], работете с фотоапарата, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина и след като автоматично регулирате фокуса. • Когато [Autofocus Area] е зададена в положение [Flexible Spot], настройката за [Soft key B Setting] е невалидна. • Когато прикрепите А-байонет обектив, различен от SAM и SSM (продават се отделно), настройката за [Soft key B Setting] е невалидна. 111 BG