Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Качество

Качество Избира формат за компресиране на снимките. 1 [Menu] t [Image Size] t [Quality] t желан режим. RAW (RAW) RAW+J (RAW & JPEG) FINE (Fine) STD (Standard) Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW компресия.) Този формат не извършва цифрова обработка на изображенията. За професионални цели, изберете този формат за обработка на изображения на компютър. • Размерът на изображението е фиксиран в максимална стойност. Размерът на изображението не се извежда на LCD екрана. Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW компресия) + JPEG Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с изображения - JPEG за преглед и RAW за обработка. • Качеството на изображението е фиксирано в положение [Fine], а размерът е фиксиран в положение [L]. Формат на файла: JPEG Когато записвате, изображението се компресира в JPEG формат. Тъй като компресията при настройка [Standard] е по-голяма отколкото при настройка [Fine], размерът при [Standard] е по-малък отколкото при [Fine]. Тази настройка ви позволява да запишете повече файлове на един носител на запис, но качеството на изображенията ще бъде по-лошо. • Когато не смятате да обработвате изображенията с вашия компютър, препоръчваме ви да изберете [Fine] или [Standard]. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Забележки • Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции: – [Sweep Panorama]. – [3D Sweep Panorama] • Не можете да прибавяте маркировка DPOF (знак за отпечатване) на изображения в RAW формат. • Не можете да използвате [Auto HDR] с [RAW] и [RAW & JPEG изображения]. z RAW изображения Файловете в RAW формат представляват сурови данни, които трябва да преминат през цифрова обработка. RAW файлът е различен от по-често срещаните файлови формати, като например JPEG. Той представлява суров материал, който по-късно се обработва с професионална цел. За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате софтуера “Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта). С този софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен формат като например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да настроите баланса на бялото, наситеността на цветовете, контраста и др. 74 BG

Азбучен указател Посока на запис на панорамно изображение Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате триизмерни или обикновени панорамни изображения. 1 [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] t желан режим. Съдържание Триизмерни панорамни изображения (Дясно) Върти фотоапарата от ляво надясно. (Ляво) Върти фотоапарата от дясно наляво. Панорамни изображения (Дясно) Върти фотоапарата в посоката, която сте задали. (Ляво) (Нагоре) (Надолу) Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 75 BG