Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Автоматичен

Автоматичен HDR Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните части с правилна осветеност (Автоматична настройка за висок динамичен обхват). Записва се едно изображение с правилна експозиция и едно изображение с насложени области. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR]. 2 [Option] t желана стойност. (Автоматична промяна на експозицията) Автоматично поправя разликата в експозицията. 1.0 EV – 6.0 EV Задава разликата в експозицията спрямо контраста на обекта. Изберете оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и 6.0 EV (силно). Съдържание Търсене по примерни изображения Забележки • Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не приключи. • Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения. • Не можете да изберете [Auto HDR] по време на [Smile Shutter]. Ако включите функцията [Smile Shutter] с избрана опция [Auto HDR], фотоапаратът временно ще използва DRO настройката. • Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка, внимавайте за следното: – Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи. – Не променяйте композицията на снимката. • Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между осветеността на обекта и условията на запис. • Когато използвате светкавица, функцията е с незначителен ефект. • Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоаопаратът разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията , която ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате за наличието на смущения. Търсене в менюто Азбучен указател 82 BG

Креативен стил Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението. Можете регулирате експозицията (скорост на затвора и стойност на блендата) според вашите желания с помощта на [Creative Style] за разлика от [Scene Selection], където фотоапаратът преценява експозицията. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Creative Style] t желан режим. 2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или остротата, [Option] t желана настройка. (Стандартна настройка) (Живи цветове) (Портрет) (Пейзаж) (Залез) (Черно-бяло) За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви цветове. Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете невероятни изображения с богати цветове и обекти като например цветя, пролетна зеленина, синьо небе или океански гледки. За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис на портретни снимки. Наситеността, контрастът и остротата се увеличават за запис на жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи също се подчертават. За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце. За запис на изображения в черно и бяло. За всяка възможност на креативния стил можете да регулирате опциите (Контраст), (Наситеност) и (Острота). Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател (Контраст) (Наситеност) (Острота) Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата между светли и тъмни участъци, което ще се отрази като цяло на изображението. Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на изображението са по-спокойни и меки. Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясни са контурите на изображението, и колкото по-ниска е избраната стойност, толкова по-меки са контурите. Забележки • Когато изберете [Black & White], не можете да регулирате наситеността. • Опцията [Standard] се избира, когато използвате функциите: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] 83 BG