Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Избор на папка Когато на картата с памет съществуват няколко папки, тази опция избира папката, в която се намира снимката, която желаете да възпроизведете. 1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Still]. 2 [Menu] t [Playback] t [Select Folder] t желана папка. Забележка • Не можете да изберете тази опция, когато възпроизвеждате видеоклипове. Съдържание Търсене по примерни изображения 88 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Избор на дата Видеоклиповете се запазват по дата. Можете да изберете видеоклипове от определена дата, които да възпроизвеждате. 1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Movie]. 2 [Menu] t [Playback] t [Select Date] t желана дата. Забележка • Не можете да изберете тази опция, когато възпроизвеждате снимки. Съдържание Търсене по примерни изображения 89 BG