Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

BULB Можете да

BULB Можете да записвате светлинни следи с дълга експозиция. BULB режимът е подходящ за запис на следи от светлини, като например фойерверки. Съдържание 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure]. 2 Натиснете долната част на контролния диск, за да изберете скоростта на затвора. 3 Завъртете контролния диск наляво, докато се изведе [BULB]. [BULB] 4 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса. 5 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи. Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен. Забележки • Тъй като скоростта на затвора е по-бавна и е възможно да се появят вибрации във фотоапарата, препоръчваме ви да използвате статив. • Колкото по-дълго е времето за експозиция, толкова повече са смущенията в изображението. • Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за същото време като времето, в което затворът е бил задържан отворен. По време на тази операция не можете да извършвате операция по запис. • Когато функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] са включени, не можете да зададете скоростта на затвора в положение [BULB]. • Ако използвате функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] заедно със скоростта на затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно се задава в положение 30 секунди. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 50 BG

Приоритет на скоростта на затвора Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като регулирате скоростта на затвора. Можете например да го запишете като един миг от общото движение, като зададете настройка на висока скорост на затвора, или можете да го запишете като изображение, проследяващо движението на обекта, като използвате ниска скорост на затвора. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Shutter Priority] t желаната стойност. 2 Регулирайте фокуса и запишете обекта. Стойността на блендата автоматично се настройва, за да получите правилна експозиция. Забележки • Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като прибирате или изваждате светкавицата с пръст. • Индикаторът (Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на приоритет на скоростта на затвора. • Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията (Long Exposure NR) ще се извърши след като записът приключи. Не можете да записвате, докато се извършва този процес. • Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете правилна експозиция, стойността на блендата мига. Въпреки че можете да снимате с тази настройка, препоръчваме ви да я нулирате. • Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето изображение. z Скорост на затвора Скорост на затвора Когато използвате по-бърза скорост на затвора, движещият се обект, като например бягащ човек, автомобил или пръски от морски вълни, изглежда като че ли е замръзнал. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Когато използвате по-бавна скорост на затвора, фотоапаратът записва изображение, проследяващо движението на обекта, и по този начин кадърът изглежда по-динамичен и естествен. 51 BG