Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Режим на

Режим на работа със светкавицата На тъмни места, използвайки светкавицата, можете да записвате светли обекти. Светкавицата помага и за предотвратяване на ефекта от вибрациите на фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето, можете да използвате светкавицата, за да записвате обекти, осветени отзад (контражур). 1 Прикрепете и повдигнете светкавицата. 2 [Menu] t [Camera] t [Flash Mode] t желан режим. (Изключена светкавица) (Автоматична светкавица) (Плътна светкавица) (Бавна синхронизация) (Задна синхронизация) Не светва, дори когато светкавицата е вдигната. Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина. Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът с бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни изображения на обекти и фон, като намалите скоростта на затвора. Светва точно преди експозицията да приключи всеки път, когато натиснете бутона на затвора. За създаването на по-естествена снимка, устройството записва изображение, проследяващо движението на обекта, като например велосипед или разхождащ се човек. Забележки • Настройката по подразбиране зависи от режима на запис. • Възможните режими на работа със светкавицата зависят от режима на запис. • Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател z Съвети за запис със светкавицата • Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника, когато използвате светкавицата. • Когато използвате светкавицата, снимайте обекта от разстояние най-малко 1 m. • Когато снимате обекти, осветени отзад, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще се включи дори на светло и лицата на обектите ще изглеждат по-светли. 60 BG

Избор на AF/MF Избира автоматично или ръчно фокусиране. 1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t желан режим. (Автоматичен Фокусира автоматично. фокус) Забележка (DMF) (Ръчен фокус) След автоматичното фокусиране извършете фина ръчна настройка на фокуса (Директно ръчно фокусиране). Фокусът се регулира ръчно. Завъртете пръстена за фокусиране надясно или наляво, за да изострите обекта. • Ако завъртите пръстена за фокусиране, когато сте избрали [Manualfocus] или [DMF], изображението се увеличава автоматично, за да можете по-лесно да проверите областта за фокусиране. Можете да предотвратите увеличаването на изображението, като изберете [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t [Off]. z Ефективно използване на ръчния фокус Функцията за “фиксиране на фокуса” е удобна, когато можете да предвидите разстоянието до обекта. С помощта на функцията за “фиксиране на фокуса”, можете предварително да зададете фокуса спрямо разстоянието, на което трябва да премине обекта. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател z За да измерите точното разстояние до обекта Маркировката показва местоположението на матрицата*. Когато измерите точното разстояние между фотоапарата и обекта, съобразете се с позицията на линията. Разстоянието от контактната повърхност на обектива до матрицата е около 18 mm. * Матрицата е част от фотоапарата, която изпълнява ролята на филм. • Ако обектът е по-близо от минималното разстояние за запис на прикрепения обектив, фокусът не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте оставили достатъчно разстояние между обекта и фотоапарата. 18 mm Долна част 61 BG Продължава r