Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

z Ако снимате

z Ако снимате обект, върху който е трудно да фокусирате Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху обекта, индикаторът за фокусиране мига. Композирайте отново снимката или променете настройката за фокусиране. Съдържание Индикатор за фокусиране Индикатор за фокусиране Състояние z свети Фокусът е заключен. свети Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи, като следва движещия се обект. свети Все още фокусира. z мига Не може да фокусира. • Фокусирането може да е трудно в следните ситуации: – Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно. – Ако контрастът между обекта и фона е слаб. – При обекти, гледани през стъкло. – За бързо-движещи се обекти – Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие – При мигаща светлина – Ако обектът е осветен отзад Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 24 BG

Възпроизвеждане на изображения Възпроизвежда записани изображения. Снимките и видеоклиповете се извеждат на отделни екрани. Не можете да извеждате снимки и видеоклипове на един и същи екран. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане). 2 Изберете изображението с контролния диск. 3 За да възпроизвеждате панорамни изображения или видеоклипове, натиснете централната част на контролния диск. По време на възпроизвеждане на Операция с контролния диск видеоклипове За да въведете режим на пауза/за да Натиснете центъра. възстановите възпроизвеждането За да превъртате бързо напред Натиснете надясно или завъртете по посока на часовниковата стрелка. За да превъртате бързо назад Натиснете наляво или завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка. За да регулирате нивото на силата на звука Натиснете долната част t нагоре/надолу. Забележка • Панорамните изображения, записани с друг фотоапарат, може да не се изведат правилно. z Превключване между снимки и видеоклипове В индекс екрана с изображения, можете да превключите вида на изображенията, като изберете (снимка) или (видеоклип) от лявата страна на екрана, като натиснете центъра на контролния диск (стр. 37). Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Увеличаване на възпроизвежданото изображение Можете да увеличите част от снимката, за да я прегледате по-обстойно по време на възпроизвеждане. Тази функция е удобна, за да проверите фокуса на направената снимка. Можете да увеличавате изображения от менюто (стр. 92). 1 Изведете изображението, което желаете да увеличите, след това потвърдете [Enlarge], като натиснете централната част на контролния диск. 2 Завъртете контролния диск, за да регулирате размера. 3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата част на контролния диск, за да изберете частта, която да увеличите. 4 За да отмените операцията, натиснете [Exit]. Забележки • Не можете да използвате функцията за увеличаване при преглед на видеоклипове. • За да увеличите панорамни изображения, първо въведете режим на пауза и след това натиснете [Enlarge]. 25 BG Продължава r