Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Увеличаване

Увеличаване на изображение Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана. 1 [Menu] t [Playback] t [ Enlarge Image]. 2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите контролния диск. 3 Изберете частта, която желаете да увеличите, като натискате горната/долната/дясната/лявата част на контролния диск. 4 За да отмените операцията, натиснете [Exit]. Забележка • Не можете да увеличавате видеоклипове. • Докато възпроизвеждате панорамни изображения, първо задайте режим на пауза, след което увеличете изображението. z Скала на увеличение Скалата на увеличение зависи от размера на изображението. Размер на изображението Скала на увеличение L Прибл. х1.1 – х 14 M Прибл. х1.1 – х 11 S Прибл. х1.1 – х 7.3 Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 92 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Настройка на силата на звука Регулира силата на звука за видеоклиповете на 8 стъпки. Тази опция се извежда само когато възпроизвеждате видеоклипове. 1 [Menu] t [Playback] t [Volume Settings] t желана настройка. z Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане Екранът [Volume Settings] се извежда когато натиснете долната част на контролния диск, докато възпроизвеждате видеоклипове. Можете да регулирате силата на звука, докато слушате реалния звук. Съдържание Търсене по примерни изображения 93 BG