Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Настройки за

Настройки за качване Включва или изключва функцията за качване на фотоапарата, когато използвате Eye-Fi карта (продава се в търговската мрежа). Тази опция се появява когато поставите Eye-Fi карта във фотоапарата. 1 [Menu] t [Setup] t [Upload Settings] t желана настройка. Съдържание On (Активирана) Функцията за качване е включена. Иконата на екрана се променя в зависимост от състоянието на фотоапарата. Готовност. Не се изпращат изображения. Свързване. Готовност за качване. Качва. Грешка Търсене по примерни изображения Off (Изключена) Забележки Функцията за качване е изключена • Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които сте ги закупили. Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/региони, от където сте ги закупили. • Не използвайте фотоапарата с поставена в него Eye-Fi карта, когато се намирате в самолет. Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. Когато [Upload Settings] е зададен в положение [Off], на екрана се извежда индикацията . Прехвърляне на изображения, като използвате Eye-Fi карта 1 Задайте безжичната мрежа или точка за свързване на Eye-Fi картата. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата. 2 Поставете Eye-Fi картата, която сте настроили, във фотоапарата и започнете да снимате. Изображенията автоматично се прехвърлят на вашия компютър чрез безжичната Интернет връзка. Търсене в менюто Азбучен указател Забележки • Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл за компютърното приложение, записан на Eye-Fi картата, след което форматирайте картата. • Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера на Eye-Fi картата. За подробности относно по-новите версии се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата. • Когато прехвърляте изображения, функцията за пестене на захранването не работи. • Ако се появи икона (грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или изключете захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата (грешка) е все още изведена, възможно е Eye-Fi картата да е повредена. • Възможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на приемането на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен достъп. • Не можете да качвате видеоклипове. 138 BG

Connecting with other equipment Преглед на изображения на телевизионния екран За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор. Обърнете се и към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора. 1 Изключете и фотоапарата, и телевизора. 2 Свържете фотоапарата към телевизора чрез HDMI кабела (продава се отделно). 3 Включете телевизора и превключете входа. 4 Включете фотоапарата. Изображенията, записани с фотоапарата, се извеждат на телевизионния екран. Изберете желаното изображение с помощта на контролния диск. 1 Към HDMI конектор HDMI кабел 2 Към HDMI терминал Забележки • Възможно е някои устройства да не работят правилно. • Използвайте HDMI кабел с логото HDMI. • Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край. • Ако записвате видеоклипове, докато фотоапаратът е свързан към телевизор чрез HDMI кабел, записът автоматично ще спре след известно време, за да защити устройствата. • Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на фотоапарата. Това може да причини неизправност. • Дори когато функцията за подчертаване е включена, контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотопаратът е свързан чрез HDMI кабел Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател z “PhotoTV HD” Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта. Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел (продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в HD формат. “PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора. Продължава r 139 BG