Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Творчески

Творчески снимки Можете интуитивно да работите с фотоапарата, като използвате функцията Photo Creativity (Творчески снимки), тъй като екранът е проектиран така, че да помага за извършване на творчески операции в по-голяма степен отколкото нормалните екрани. Можете лесно да снимате обекти и да получите творчески снимки. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto]. 2 Натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете опцията, която желаете да регулирате, като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 4 Изберете желаната настройка, като завъртиете контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. Екранът се връща в положение Photo Creativity (Творчески снимки). 5 За да записвате снимки, натиснете бутона на затвора. За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE и записът започва. За да се върнете към екрана [Intelligent Auto], натиснете [Reset]. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Възможни функции за създаване на Творчески снимки Background Defocus Регулира степента на разфокусиране на фона. (Разфокусиране на фона) Picture Effect (Ефект на Изберете желания филтър с ефект за записа. изображението) Soft Skin Effect (Ефект на меки Регуира нивото на ефекта. тонове на човешката кожа) Self-Timer/Continuous Adv. Задава 10-секунден таймер за самостоятелно включване/ (Таймер за самостоятелно Записва изображения непрекъснато с висока скорост. включване/Непрекъснат запис) Vividness (Яркост) Регулира яркостта. Color (Цветност) Регулира цветността. Brightness (Осветеност) Регулира осветеността. Забележки • Функцията Творчески снимки работи само когато сте прикрепили E-байонет обектив. • Функциите [Soft Skin Effect] и [Self-timer/Continuous Adv.] не работят в режим на запис на видеоклипове. • Преди да включите режима Творчески снимки, когато [Drive Mode] е зададен в положение [Continuous Adv.], се избира опцията [Speed Priority Cont.]. Когато [Drive Mode] е зададен в положение [Self-timer (Cont.)] или [Self-timer:2 sec], се избира опцията [Self-timer:10 Sec]. • Независимо от настройката за [AF/MF Select], опцията [Autofocus] се избира автоматично. • Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка. • Когато включите режима Photo Creativity (Творчески снимки), някои от опциите, които са зададени в менюто, стават невалидни. • Когато фотоапаратът се върне в положение [Intelligent Auto] или ако бъде изключен, настройките се връщат в положенията си по подразбиране. 28 BG Продължава r Азбучен указател

z Едновременно използване на опциите с настройки Можете едновременно да използвате опциите с настройки за създаването на творчески снимки. Натиснете централната част на контролния диск, за да зададете всяка от опциите. Иконите на опциите, които са зададени, се извеждат на екрана. • [Soft Skin Effect] не работи при продължителен запис. • Когато натиснете [Undo], последната извършена настройка се отменя и иконата, която се намира най-вдясно, се изтрива. z Възпроизвеждане в режим Творчески снимки Когато натиснете бутона в режим Творчески снимки, устройството влиза в режим на възпроизвеждане на творчески снимки. Натиснете [Back], за да се върнете към режима на запис и можете да продължите да снимате със същата настройка. Background Defocus (Разфокусиране на фона) Режимът Photo Creativity (Творчески снимки) ви позволява лесно да разфокусирате фона, за да изпъкне обекта на преден план. Можете да проверите ефекта на разфокусиране на LCD екрана. Можете да записвате видеоклипове със зададената стойност за разфокусиране на фона. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Background Defocus] (Разфокусиране на фона), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Разфокусирайте фона, като завъртите контролния диск. : Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да фокусирате : Завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка, за да разфокусирате Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното състояние. Забележка • Разфокусирането зависи от обектива, който използвате. • Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от разстоянието до обекта или използвания обектив. z За по-добри резултати при разфокусирането на фона • Приближете се до обекта. • Увеличете разстоянието между обекта и фона. 29 BG Продължава r