Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Можете да зададете основните настройки на фотоапарата като цяло или да извършвате операции по запис, възпроизвеждане и други операции. Съдържание 1 Натиснете [Menu]. 2 Изберете желаната опция, като натиснете горната/долната/лявата/дясната част на контролния диск и след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Като следвате инструкциите на екрана, изберете желаната опция и натиснете централната част на контролния диск, за да направите избора си. Shoot Mode (Режим на запис) [Menu] Позволява ви да избирате режим на запис, като например режим на експониране, панорамен режим, режим за избор на сцена. Контролен диск Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Intelligent Auto (Автоматична настройка) Scene Selection (Избор на сцена) Picture Effect (Ефект на изображението) Anti Motion Blur (Намаляване на размазването при движение) Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите настройки. С тази опция ще се наслаждавате на автоматичен запис с подходящи настройки. Записва с предварително зададени настройки в зависимост от обекта или условията за запис. Записва с различни ефекти, за да придаде специфична атмосфера на изображението. Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата, когато снимате леко затъмнена сцена на закрито или при телеснимка. Sweep Panorama (Панорама) Записва панорамни изображения. 3D Sweep Panorama (3D Записва триизмерни панорамни изображения, които се панорама) използват за възпроизвеждане на телевизор, съвместим с 3D. Manual Exposure (Ръчна Регулира стойността на блендата и скоростта на затвора. експозиция) Shutter Priority (Приоритет на Регулира скоростта на затвора, за да запечата скоростта на затвора) движението на обекта. Aperture Priority (Приоритет Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона. на блендата) Program Auto (Автоматично Записва автоматично като ви позволява да задавате програмиране) настройки с изключение на настройката за експозицията (отвор на блендата и скорост на затвора). 18 BG Продължава r

Camera (Фотоапарат) Позволява ви задавате функции за запис като например продължителен запис, запис с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата. Drive Mode (Режим на запис) Избира режим за запис като например продължителен запис, запис с таймера за автоматично включване или експозиционен клин. Flash Mode (Режим на запис Избира начин, по който да използвате светкавицата. със светкавицата) AF/MF Select (AF/MF избор) Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране. Autofocus Area (Област за Избира областта, в която да се фокусира. автоматично фокусиране) Autofocus Mode (Режим за Избира режим на автоматично фокусиране. автоматично фокусиране) Precision Dig. Zoom (Прецизен Задава цифровия зуум. цифров зуум) Face Detection (Разпознаване на лице) Smile Shutter (Запис чрез разпознаване на усмивка) Smile Detection (Разпознаване на усмивка) Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове на човешката кожа) Shooting Tip List (Списък със съвети за запис) Display Contents (Извеждане на съдържание) Автоматично разпознава лицата на хората и регулира фокуса и експозицията в зависимост от лицето. Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се отпуска. Задава чувствителността на функцията за разпознаване на усмивка. Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа. Позволява ви да прегледате всички съвети за запис. Превключва информацията, която е изведена на екрана за запис. Image size (Размер на изображението) Позволява ви да изберете размера на изображението, съотношението на екрана и др. Снимки Image Size (Размер на Избира размера на изображението. изображението) Aspect Ratio (Съотношение Избира съотношението на екрана. на екрана) Quality (Качество) Избира формата на компресията. Триизмерни панорамни снимки Image Size (Размер на Избира размера на триизмерното изображение. изображението) Panorama Direction (Посока на запис на панорамно изображение) Панорамни снимки Image Size (Размер на изображението) Panorama Direction (Посока на запис на панорамно изображение) Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате триизмерни панорамни изображения. Избира размера на панорамното изображение. Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате панорамни изображения. 19 BG Продължава r Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател