Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Свързване

Свързване към друго оборудване Преглед на изображения на телевизионния екран.............................................................................139 Използване на компютър..........................................142 Използване на софтуера...........................................144 Свързване на фотоапарата към компютър..........147 Отпечатване на снимки...........................................149 Отстраняване на проблеми Други Азбучен указател Отстраняване на проблеми.....................................150 Предупредителни съобщения...................................156 Използване на фотоапарата в чужбина ................159 Карта с памет............................................................160 Батерия “InfoLITHIUM”................................................162 Зарядно устройство за батерии ............................164 Адаптер за закрепяне на обектив..........................165 Почистване.................................................................166 Азбучен указател.......................................................167 Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 4 BG

Търсене по примерни изображения “Искам да заснема тази сцена, но как да го направя?” Можете лесно да откриете отговора, като прегледате примерните изображения в този раздел. Щракнете върху желаното изображение. Снимки на хора (стр. 6) Запис на макро изображения (стр. 7) Снимки на пейзажи (стр. 8) Запис на залези/нощни сцени (стр. 9) Запис на бързо-движещи се обекти (стр. 10) Ако щракнете върху изображение, екранът ще прескочи към страницата с функцията, която описва записа на подобен тип изображения. Прегледайте описанията, както и съветите за запис, които се извеждат на екрана на фотоапарата. Вижте страниците в скоби за подробности относно операцията. Запис на усмивка Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Усмихнато лице (67) Щракнете Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично. 1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [On]. 2 Изчакайте усмивката да бъде разпозната. Когато нивото на усмивката надвиши точката b на индикатора, фотоапаратът автоматично записва изображението. Рамка за разпознаване Ако натиснете бутона на затвора, докато извършвате на усмивка операция по запис на усмивка, фотоапаратът записва Индикатор за разпознаване на изображението и след това се връща в режим на усмивка запис на усмивка. 3 За да излезете от режима за запис на усмивки, [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off]. Забележки • Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции: – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Manualfocus] – [Precision Dig. Zoom] • Ако обектът не е на фокус, затворът не се освобождава, дори когато нивото на усмивката надвиши точката b. Реорганизирайте композицията или яркостта, за да може фотоапаратът да фокусира лесно. • Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет се изчерпи. • Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията. • Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single-shot Adv.]. z Съвети за запис на по-добри усмивки Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Азбучен указател 1 Не закривайте очите с бретон. Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др. 2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно. 3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити. • Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне. • Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection] в менюто. Продължава r 5 BG