Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Запис с приоритет на скоростта Записва изображения продължително с по-висока скорост отколкото в режим [Continuous Adv.], докато бутонът на затвора е натиснат наполовина. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Speed Priority Cont.]. Забележки • Не можете да използвате [Speed Priority Cont.] със следните функции: – [Scene Selection] без режим [Sports Action] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [Auto HDR] • Настройките на фокуса и яркостта за първото изображение се използват и за останалите снимки. Съдържание Търсене по примерни изображения 56 BG

Запис с таймера за автоматично включване 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer]. 2 [Options] t желан режим За да отмените таймера, изберете [Single-shot Adv.]. Съдържание (10-секунден таймер) (2-секунден таймер) Задава активиране на таймера след 10 секунди. Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за самостоятелно включване започва да мига и се чува звуков сигнал, докато затворът се задейства. Задава активиране на таймера след 2 секунди. Това намалява вибрациите на фотоапарата, причинени от натискането на бутона на затвора. Търсене по примерни изображения Забележка • Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции: – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [Auto HDR] Търсене в менюто Азбучен указател 57 BG