Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

ISO Задава

ISO Задава чувствителността на осветеността 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [ISO] t желана настройка. (ISO AUTO) 200/400/800/1600/32 00/6400/12800 Задава автоматично ISO чувствителността. Можете да зададете по-бърза скорост на затвора и да намалите смущенията в изображението на тъмни места или когато снимате движещи се обекти, като увеличите ISO чувствителността (изберете по-голяма цифра). Забележки • [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] • Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения. • Когато режимът на експозиция е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO автоматично се задава между ISO 200 и 1600. • Настройката [ISO AUTO] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на експозицията в положение [Manual Exposure] с включена настройка [ISO AUTO], стойността, която се задава, е 200. Задайте ISO спрямо условията на записа. z Настройка на ISO чувствителност (Препоръчителен индекс на експозиция) Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател ISO настройката (скорост) представлява чувствителността към светлина на носителя на запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато експозицията е непроменена, изображенията се различават в зависимост от ISO настройката. Висока ISO чувствителност При висока ISO чувствителност, изображенията ще се запишат с подходяща осветеност дори при недостатъчна експозиция. Въпреки това, увеличената ISO чувствителност ще причини смущения в изображението. Ниска ISO чувствителност Можете да записвате меки изображения. Въпреки това, скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира ниската ISO чувствителност. Вземете под внимание клатенето на фотоапарата и движението на обекта. 76 BG

Баланс на бялото Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната среда. Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са записани според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да промените цветните тонове, за да получите фотографски ефекти. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим. За да регулирате баланса на бялото спрямо определен източник на светлина, вижте обяснението за всеки от режимите. AWB (Автоматична Фотоапаратът автоматично разпознава светлинния настройка на баланса източник и регулира цветните тонове. на бялото) (Дневна светлина) Ако изберете опция, подходяща за специфичния източник на светлина, цветните тонове се регулират спрямо този (Сянка) източник (предварително зададен баланс на бялото). (Облачно) (Изкуствена светлина) (Флуоресцентно осветление) (Светкавица) (Температура на цветовете/Филтър) (Потребителска настройка) (Задаване на потребителска настройка) Регулира баланса на бялото в зависимост от източника на светлина (температура на цветовете). Постига ефекта на CC (Компенсация на цветовете) филтрите във фотографията. Позволява ви да използвате настройката за баланса на бялото, запазена в [Custom Setup]. Запазва основния баланс на бялото (Задаване на потребителска настройка) Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Забележка • [Auto WB] се избира, когато използвате функциите: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] z Ефекти на осветлението Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия. Цветовите тонове се настройват автоматично, но въпреки това, можете ръчно да ги настроите с помощта на функцията [White Balance]. Време/ осветление Характеристики на светлината Дневна светлина Бяла (стандартна) Облачно Синкава Флуоресцентно осветление Зеленикава Осветление от електрическа крушка Червеникава 77 BG Продължава r